DGM Gebed

with No Comments

O God, U het ons hier vergader,
om in gebed tot U te nader.
Ons wil dissipelmakers bedien,
laat ons die werk van U, O Gees sien.

O Wingerdstok, ons wil in U bly
Laat U woorde ons hart bevry.
U het beloof ons kan vra net wat ons wil hê,
en U sal ons dit nie ontsê:
Maak ons, U dissipels, se vrugte meer
en dit alles net tot U, ons Vader, se eer. (Joh 15:7-8)

Ons is ‘n klein groepie lote hier.
Ook ons is twee-twee gestuur.
Die wingerdstok se oes is groot,
die werkers is min en aan wolwe ontbloot… (Luk 10:1-2)

Daarom bid ons dringend, in hierdie uur,
dat U werkers vir die oes sal stuur.
Ja, Here, lammers wat in afhanklikheid sal gaan
agter die enigste ware Herder aan. (Luk 10:3-4)

Ons bid dat U ons persone van vrede sal wys
as ons uitroep: “Vrede in hierdie huis!”
Laat ons daar bly om die lote te snoei,
want dis waar U bloeisels wil laat groei. (Luk 10:5-6)

U het reeds daar die grond voorberei.
Ons sal daar ook U versorging vir ons kry.
U wil dat ons U saad net daar saai,
want so gaan ons honderdvoudig maai. (Luk 10:7, Mat 13:8)

Vir ons as lammers om Satan te weerstaan,
trek ons U volle wapenrusting aan:
Met die Woord, die swaard van die Gees,
laat die skoene aan ons voete oppad wees! (Ef 6)

Gebed: Job 32:12,18 en 33:1-3

with No Comments

O God, gee ons soveel kennis van U wet
dat selfs al kry ons soos Job swaar,
mense van ons sal kan verklaar:
Hierdie is ‘n man wat wysheid het.

Laat U Gees ons binneste dwing
om oor U weldade te sing
Soos nuwe leersakke van wyn
laat my oopbars en U lig laat skyn.

Ons bid vir die in Job se smart
soos Elihu uit ‘n opregte hart.
Laat hierdei woorde die boek Job wees
woorde gespreek deur U Gees.

Amen

Gebed: Mat 7:24-27

with No Comments
Foto geneem tydens ‘n uitreik na Zimbabwe saam met Topia

Rotsmense

O God, gee vanoggend vir my insig
uit Matteus sewe vers vier en twintig:

Laat my na U Woord luister en dit vertrou.
Ja, soos ‘n verstandige wat sy huis op ‘n rots bou.
As storms en winde oor my huis gaan
laat dit stewig op daardie Rots staan.

O genadige God, gryp in met U hand,
so baie mense bou nog op sand.
Hulle huise gaan inmekaar stort,
en ek weet wat gaan van hulle word…

Die skare was verstom
toe die lering na hulle kom.
Laat ek met daardie lering gaan,
waar U sandbouers wil laat verstaan…

Amen

 

Gebed: Job Job 32:12,18 en 33:1-3

with No Comments

O God, gee ons soveel kennis van U wet
dat selfs al kry ons soos Job swaar,
mense van ons sal kan verklaar:
Hierdie is ‘n man wat wysheid het.

Laat U Gees ons binneste dwing
om oor U weldade te sing
Soos nuwe leersakke van wyn
laat my oopbars en U lig laat skyn.

Ons bid vir die in Job se smart
soos Elihu uit ‘n opregte hart.
Laat hierdei woorde die boek Job wees
woorde gespreek deur U Gees.

Amen

Gebed: Mat 4:4, Deut 8:2-5

with No Comments

O God, sal U my tafel vandag versier
met Matteus vier vers vier:

U het die volk vir veertig jaar
in die woestyn gelei en gespaar.
U het dit gedoen om hulle nederig te maak
en om te toets of hulle gehoorsaam sou raak.

U het hulle honger laat lei
en hulle toe manna laat kry.
‘n Soort brood wat niemand ken
en so het U hulle verstaan gewen:

Van brood allleen kan mens nie leef,
maar van God se uitspraak wat vergeef.
Here, leer my ook dat ek ook van honger om sal kom
as ek nie leef van elke Woord wat uit U mond kom!

Amen.

Gebed: Ps 1:1-2

with No Comments

O God, ek bid vandag uit Psalm een
vir mede gelowiges, ja vir U dogter en seun:

Vir hulle is my hart se wens,
om die geluk te vind as mens,
wat nie saam met die raad van goddelose gaan
en nie op die pad van die sondaars staan.
Ek wil veral vanoggend vir hullle bid,
dat hulle nie in die spotterskring sal sit.

Ja, Here ek bid vir die gelowige, U kind,
dat hulle vreugde in U wet sal vind.
Maak hulle so vol dat as hulle gaan lê,
hulle U wet prewelend sal wil opsê.
Ja, Here, gee hulle dag en nag
uit daardie woorde lewenskrag!

Amen

Gebed: Luk 24:27,31,44-48

with No Comments

O God, raak vanoggend ons harte aan
met wat in Lukas vier en twintig staan:

U Seun het self in hierdie deel gesê,
dat Hy die lydingsgebeure uit die Ou Testament uitlê.
U Gees het die wat geluister het se oë oopgemaak
en toe eers sien hulle die opgestane Jesus raak.

Open ook so ons oë en die wat ons leer.
Verander ons harte dat ons U Woord begeer.
Wys ons die vervulling van alles geprofeteer.
Laat ons smag na die Messias, die Christus, ons Heer.

Die wêreld daar buite is vol rou wonde.
U roep ons: Vertel hulle van vergewing van sonde
Vul ons dan nou, deur U Woord, met U Gees
dat ons getuies van hierdie dinge sal wees.

Amen

Gebed: II Tim 3:16-17

with No Comments

O God ek bid uit twee Timoteus drie vers sewentien
ek bid dit vir my, maar ook vir die mense wat ek bedien:

Die hele Skrif is deur U geïnspireer:
Dit het groot waarde om ons te onderrig en leer,
om die bose se dwaling te bestry,
om al die verkeerdhede te vermy,
om ‘n regte lewenswyse te verstaan,
waarin ek, as man in God se diens, moet staan.
U het ons daardeur volkome toegerus en voorberei,
help ons nou om in goeie werke staande te bly.

Amen.

Gebed: Heb 1:1-4

with No Comments

O God, in hierdie vroeë oggenduur
bid ek uit Hebreërs een vers vier:

In die ou tyd het U op op baie maniere en baie keer
met ons deur die profete gekommunikeer
Maar in hierdie eindtyd het U ons guns verleen
en praat nou met ons deur U Seun.

O God, soveel mense gaan die ewige lewe mis!
Laat hulle aaseblief tog weer sien wie U Seun is:

Deur Hom is die hele wêreld gemaak.
U het Hom erfgenaam van alles laat raak.
U laat U heerlikheid uit Hom straal
maar tog het Hy vir ons sonde betaal!

Sal U vandag deur U Gees met hulle praat
en nie een van hulle onveranderd laat?

Amen.

Gebed: 2 Petrus 1:20-21

with No Comments

Here, hier uit Twee Petrus een,
bid ek vir my, maar ook elkeen
in my kerk,
en by my werk,
Ook vir die wat ek bedien
en vir hulle wat U nog nie sien.

Laat die môrester in ons harte opgaan
help ons om die Woord te verstaan,
want geen profesie berus op eie uitleg.
Ja, op ons eie verstaan ons so sleg.

Ons weet geen profesie is deur ‘n mens voortgebring,
maar die Heilige Gees het hulle meegevoer en gedring,
sodat die woorde wat ons nou kan lees
net woorde van U af kon wees.

Amen.

1 2 3