Category: Gebed

 • Gebed: Numeri 6:24-26

  Die Here sal julle seënen julle beskerming verleen;die Here sal tot julle redding verskynen Sy genade sal by julle syn;die Here sal julle gebede verhooren vrede gee wat julle nooit sal verloor! Amen

 • Gebed: I Kor 13

  Ek bid dat uit I Korintiërs dertienu volgelinge sal kan raaksien: Liefde, al praat jy in vreemde taal,is soos ‘n klinkende metaalen ‘n galmende simbaal. Al het hulle al die kennis geleer,en het hulle geloof in U, o Heer,is hulle niks sonder die liefde. Al gee hulle alles wat hulle het weg,selfs hulle liggame, is…

 • Gebed: Galasiërs 5:16-26

  Ek wil vanoggend vanuit Galasiërs my versugvir U werkers se stryd tussen sonde en vrug. Ek bid dat U ons deur die Gees beheer,sodat ons nie sal swig voor wat ons begeer, want wat die sondige natuur begeeris in stryd met wat die Gees ons leer. (Gal 5:17) Ek bid dan in in besonder in…

 • Gebed: Psalm 51

  Wees my genadig, o God, in u troue goedhartigheid,wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!Was my skoon van my vreeslike skuld,reinig my van my sonde, uit U geduld! (Ps 51:3-4) Ja, my oortredings is diepe kennisen van my sonde bly ek altyd bewus.Teen U alleen het ek gesondig in onvermoë,ek het gedoen wat verkeerd…

 • Gebedsbundel

 • Woord gebed: II Pet 1:3-11

  O God, ek bid vir hulle wat U dien,dat hulle in twee Petrus een sal sien: U krag het ons alles gegee om te wen.Dié gawes kom deurdat ons U ken.Daardeur kan ons die verderf ontvlugen kry ons die Goddelike natuur terug. (II Pet 1:3,4) Daarom, werp ons alles in die strydom ons geloof te…

 • Woord gebed: Ef 6:10-20

  Here, ek bid vir U werkers se toerustingen vir U krag en groot mag van U wapenrusting,want die aanslae van die duiwel kom aan.Here help hulle om daarteen te bly staan. (Ef 6:11) Ons stryd is nie teen die vlees en bloed in ons sig,maar teen elke mag en gesag, bose geeste in die lug.Beklee…

 • Gebed Psalm 19

  Here, saam met almal wat U dien,bid ons vandag uit Psalm negentien: O God, die hemel getuig van U magdie uitspansel van U hande se krag.Soos een dag die berig vir die volgende gee,so deel die een nag die volgende mee. Sonder spraak en sonder woordeonhoorbaar is hulle akkoorde,tog gaan van daar ‘n boodskap uiten…

 • Gebed Efesiërs 3: 14-21

  Ek wil knielend in gebed voor U kom staanvir die gemeenskap van gelowiges wat deur U bestaan,Ek bid dat U deur U Geesdie innerlike krag in hulle sal wees (Ef 3:14-16) Laat Christus, deur hulle geloofin hulle woon, soos beloof.Gee dat hulle in die liefde gewortel sal wees, die liefde van die Vader, Seun en…

 • Gebed uit Efesiërs 1: 15-23

  O God, van ons Here Jesus Christusdankie vir my vriende se geloof in die Here Jesusen van hulle liefde vir al die gelowigesen daarom is dat wat in my gebed is: Ek bid dat U, aan wie die heerlikheid toekom,deur U Gees hulle die wysheid sal laat bekom,dat hulle U werklik diep sal leer kenen…