Gebed Psalm 19

with No Comments

Here, saam met almal wat U dien,
bid ons vandag uit Psalm negentien:

O God, die hemel getuig van U mag
die uitspansel van U hande se krag.
Soos een dag die berig vir die volgende gee,
so deel die een nag die volgende mee.

Sonder spraak en sonder woorde
onhoorbaar is hulle akkoorde,
tog gaan van daar ‘n boodskap uit
en bereik hul taal die aarde wyd en suid.

Soos ‘n bruidegom uit sy slaapkamer kom,
en kleurvol die oggend en aand begroet,
loop stralend op sy baan, die son,
en niks ontkom aan sy heerlike gloed.

U Woord, o Here, is volmaak –
dit gee lewe!
U onderwysing o Here, is betroubaar –
dit gee wysheid!
U bevele, o Here, dui koers aan –
dit bring blydskap!
U gebod, o Here is helder –
dit gee insig!
U eise, o Here, is goed –
dit staan vas!
U bepalings, o Here is reg –
dit is regverdig!

U Woord is kosbaarder as goud,
selfs as baie skatkamers vol goud.
U Woord is soeter as ‘n heuning,
selfs die koek se druppende heunig.

O God, ek bid hier saam met ander wat U dien:
Laat ons die waarheid in U Woord sien.
Help ons om U Woord te onderhou
en op U beloftes daarin te vertrou.

Help ons om ons dwaling raak te sien.
Bevry ons van wat ons verdien:
Party handel ons onwetend af
moet ons tog nie daarvoor straf…
Sal U ook die opsetlike sonde in ons keer
ja, daardie wat oor ons heers en ons regeer…

Here, ons wil so graag hê
dat alles wat ons sê
en alles wat ons dink
vir U aanneemlik sal klink.

Here, op U as Rots staan ons saam.
o Verlosser, ons bid dit in U Naam.

Gebed Efesiërs 3: 14-21

with No Comments

Ek wil knielend in gebed voor U kom staan
vir die gemeenskap van gelowiges wat deur U bestaan,
Ek bid dat U deur U Gees
die innerlike krag in hulle sal wees (Ef 3:14-16)

Laat Christus, deur hulle geloof
in hulle woon, soos beloof.
Gee dat hulle in die liefde gewortel sal wees,
die liefde van die Vader, Seun en Gees. (Ef 3:17)

Mag hulle instaat wees om te ken verstaan
hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde gaan.
Here, die liefde wat alle verstand te bowe gaan
laat hulle daardie liefde ken en verstaan.
Mag U hulle heeltemal vervul
deur hulle met U volheid te omhul. (Ef 3:18-19)

Aan U wat deur U krag in ons werk
U is magtig om meer te doen as wat ons bid as kerk
Aan U kom toe al die eer
tot in alle ewigheid, o Heer. (Ef 3:20-21)

Gebed uit Efesiërs 1: 15-23

with No Comments

O God, van ons Here Jesus Christus
dankie vir my vriende se geloof in die Here Jesus
en van hulle liefde vir al die gelowiges
en daarom is dat wat in my gebed is:

Ek bid dat U, aan wie die heerlikheid toekom,
deur U Gees hulle die wysheid sal laat bekom,
dat hulle U werklik diep sal leer ken
en die wat U geroep het, sal help wen.

Laat hulle U geweldige krag ervaar,
dié krag waarmee Christus kon opvaar.
Ja, daar waar Hy aan U regterhand sit met krag
met die heerskappy van elke mag en gesag.

U het alles aan Hom onderwerp om vir U te werk
en Hom bo alles verhef as die hoof van U kerk.
Die kerk is Sy ligggaam wat U met U Gees vul,
ja die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Ja, Here en as hulle dit alles leer,
laat hulle U met hul hele lewe eer!
Laat hulle die rug op aardse dinge keer
en niks anders as U van harte begeer.

Gebed uit Kolossense 1:3-4, 9-14

with No Comments

Ek wil U o God, die Vader loof
want ek het gehoor van my vriende se geloof. (Kol 1:3-4)
Daarom sal my gebede na U onophoudend wees
dat U hulle al die wysheid en insig sal gee, deur U Gees. (Kol 1:9)

Here help hulle dat hulle na U wil sal strewe
en so sal doen wat U verlang en tot U eer sal lewe.
Mag hulle toeneem in kennis van U, o God.
Mag hulle vrugte dra deur die goeie werke van U gebod. (Kol 1:10-11)

Gee dat hulle deur U wonderbare krag, selfs in smart,
in alle omstandighede geduldig sal volhard.
Laat hulle dankgebed, O Vader, na U smag
terwyl hulle vir hulle erfenis op U wag. (Kol 1:12)

Uit die duisternis het U hulle weggeruk
en vir hulle die heerskappy van U Seun beskik.
Deur Hom het ons saam U verlossing verkry
ja, vergewing van sondes vir hulle en my.

Gebed Filippense 1 vers 9 -11

with No Comments

O Vader, ek bid vanoggend Filippense een vers nege tot elf
vir my, maar ook al die ander wat graag in U Woord delf.

Ek bid dat ons liefde sal bloei
al hoe meer sal toeneem en groei.
Dat ons so begrip en ‘n fyn aanvoeling sal kry,
sodat ons dit wat saak maak kan onderskei.

Sodat wanneer U Seun weer kom,
ons onberispelik sal wees voor Hom
en deur Hom in verhouding met U kan verkeer
en dit alles net tot U lof en eer!

Die tong (Jak 3:1-12)

with No Comments


Here, laat Jakobus drie vers twaalf my leer
dat U my vandag waarsku om my tong te beheer.

Here vir perde sit ons ‘n stang in die bek
om hom sturend na links of regs te trek.
Groot skepe word deur winde aangedryf
net so is die tong die roer van mag vir die lyf. (Jak 3:1-5)

‘n Groot bos se vernietiging wat deur ‘n klein vuurjie ontstaan het,
so is die die tong die deel van die liggaam wat die hele mens besmet.
Alles kan mens tem of dit sit loop, vlieg, kruip of swem,
maar geen mens kan die dodelike, giftige tong tem.

Vergewe my, want met die tong wil ek U eer soek,
maar met dieselfde tong het ek U skepsels gevloek…
Suiwer U die brak water in my hartsfontein,
laat ware vrugte van my as vyeboom verskyn.

Amen

Rom 12:1-2

with No Comments

O God, ek dank U uit Romeine twaalf vers en een twee,
want U barmhartigheid bring vir my dankbaarheid mee.
U roep my om my liggaam as lewende offer te gee:
Heilig en aanneemlik vir U, o God, in elke lewenstree.

Help my om nie gelykvormig aan die wêreld te wees,
maar verander en vernuwe my denke deur U Gees,
sodat ek U wil, O God, goed kan onderskei
om te weet wat aanneemlik en volmaak is vir my.

Psalm 127:1-2

with No Comments

o Here, ek bid vir die wat ek bedien,
dat hulle psalm honderd sewe en twintig sal sien,

Van hulle is heeldag besig om te swoeg,
hulle werk trek hulle in al van vroeg…
Hulle gun hulleself nie eers tyd om by U voete te sit.
Hulle inspanning vir brood laat hulle vergeet om te bid…

Laat hulle weer onthou:
Dat as U nie hulle huis bou,
swoeg hulle tevergeefs…

Ja, laat hulle tog onthou:
As U nie oor hulle die wag hou,
is die sekuriteit tevergeefs…

Here, God, die gejaag na wind maak hulle moeg,
laat hulle ophou met die sinnelose geswoeg.
Maak hulle deur hierdie psalm tog weer bewus
U gee wat hulle wat hulle nodig het terwyl hulle rus!

Johannes 15:1-8

with No Comments

Johannes vyftien het my eers geskok,
want U sny alle lote aan die wingerdstok
Ja, slegte lote gooi U weg…
Die wat vrug dra, snoei U reg. (Joh 15:1-2)

Sonder om in U te bly
sal niemand vrugte van my kry.
U is wingerdstok, ek is die loot –
sonder U gaan ek versker dood! (Joh 15:4-6)

Maar tog wil ek U nou loof,
want die gedeelte het ook beloof:

As julle in My bly
en Ek my woorde in julle kry,
vra dan net wat julle wil hê,
en Ek sal dit julle nie ontsê,
want so word julle, My dissipels, se vrugte meer
en juis daardeur kry my Vader die eer.

So, Here, hou my vas terwyl U my snoei,
ja, laat die werking van U Woord, welig in my groei.
Vul my, ‘n brose loot, met druiwetrosse van geluk,
waaruit ander U sal eer oor die vrugte wat hulle pluk!

Amen

Lukas 14:25-33

with No Comments

O God, ek wil so graag U dissipel wees,
maar ek bid, want ek het Lukas veertien gelees.

Daar staan: Om na U toe te kom vra,
dat ek U meer liefhet as my pa en ma.
U roeping laat my in nederigheid bewe,
want U vra meer as my vrou en eie lewe.

U waarsku ek kan nie U dissipel wees,
as ek die dra van my eie kruis nog vrees.

U vra dat ek die koste van die bouwerk moet beraam,
sodat ek nie by die fondament ophou en my skaam.
U vra dat ek die vyand se oormag beskou,
sodat ek nie midde die geveg my keuse sal berou.

O Here, U beveel, dat alles waarop ek so vertrou,
as ek U dissipels wil wees, ek dit nie meer kan hou…

O God, ek wil so graag U dissipel wees,
verander my hart, vul my met U Gees.
Laat my opnuut besef dat hier op aarde
niks eers amper opweeg teen U waarde!

Amen

1 2 3