JESUS SE GEBOORTE (MAT 1-2, MARK 1, LUK 1-3, JOH 1)

JESUS, DIE KONING, IS HIER. (MATTEUS)
Vervul
Skatte in die hemel

JESUS, DIE DIENAAR. (MARKUS)
Die doop
Wonderwerke

JESUS, SEUN VAN DIE MENS. (LUKAS)
Die goeie nuus!

JESUS, SEUN VAN GOD. (JOHANNES)
Die Woord
Ek glo dis so
Water in wyn
Die tempelsweep
Wedergebore, nie verlore
God se liefde deur Sy Seun
Die Samaritaanse vrou
Genesing van die seun
Genesing op die Sabbat
Ek is: Brood en water
‘n Mandjie net vir jou (Joh 6)
Jou eie eer?
Ek is: Blindheid en Lig
Ek is: Die Herder en die Ingang
Ek is: Die opstanding en die lewe
Ek is: Die weg, die waarheid en die lewe
Ek is: Die Wingerdstok
Sewe keer “Ek is”

DIE LAASTE PAASFEES. (MAT, MARK, LUK, JOH)
Paasfees (Donderdagaand)
Paasfees (Vrydag)
Paasfees (Saterdag)
Paasfees (Sondag)