Genesis
Die Oergeskiedenis

DIE SKEPPING EN SONDEVAL (GEN 1-3).
Skepping en herskepping tot My eer
Skepper Heer, alle eer
Die beeld van God
God regeer
Sondeval
Die Boom van die lewe
Werk – waar is jou perk?

ABEL TOT DIE TORING VAN BABEL (GEN 4-11)
Simmetrie in die Noag verhaal
Wat bou jy?
Noag se boodskap vandag
Die reënboog
Die toring

ABRAHAM (GEN 12-18)
Abraham
Abram se roeping
Abraham glo God se beloftes
God sluit ‘n genadeverbond met Abraham
God bevestig sy verbond met ‘n teken
Lewenskeuses

ISAK (GEN 18-24)
Abraham glo, maak jy ook so
Onmoontlik?
Tien kon Ek nie kry
Isak en die offer
Vervulling van beloftes
Die getroue slaaf

JAKOB (GEN 25-36)
Wat jy moet sien, is dat jy die nie verdien…
Verkul na God se wil
Lea en Tamar
‘n Volk deur jaloesie
‘n Nuwe naam

JOSEF (GEN 37-50)
Van slaaf na koning
Josef, die seun
Josef die slaaf: God by ons
Josef die tronkvoël: Aan God die eer
Josef die koning: God se plan
Jakob se seën (Gen 49)