Hier is 26 bundels vol gedigte wat feitlik almal berymings van Bybel gedeeltes is. Binne in elke bundel is daar drie of vier weke, maar oor die 26 bundels is daar 104 weke. Binne elke week is daar 5 dae (en soms meer), so as jy elke dag een dag deurwerk, het jy ‘n buffer dag of twee per week en sal jy oor twee jaar deur die hele Bybel gewerk het. Die Bybelteks word aangedui by elke gedig – die beste manier is om die gedeelte eers in die Bybel deur te lees en dan die gedig as opsomming te gebruik.

Hierdie blog het aanvanklik begin as uitsluitlik gedigte.  Gedurende die Covid-19 inperkings het die behoefte ontstaan om videos te maak. Na die geweldige goeie ontvangs van die 21 videos oor die Johannes Evangelie, het ek begin om die gedigte en videos saam as bedienings hulpmiddel te gebruik. Die Here het my gelei om by Bundel I daarmee te begin, so as jy van die videos wil kyk, gaan kyk daar. As jy die videos oor die Johannes evangelie wil kyk volg die koppeling: https://totueer.blog/21-dae/

JEREMIA IN DIE TYD VAN KONINGS JOSIA, JOJAKIM EN JOJAGIN (JER 1-23 EN II KRON 34-36)
Jeremia se roeping
Josia (II Kron 34, Jer 2).
Jeremia se oproep tot die volk in koning Jojakim se tyd (Jer 7).
Jeremia spreek oordeel uit oor Juda se laaste herders (Jer 23, II Kron 36).
HABAKUK, LEWE DEUR GELOOF. (HAB 1-3)
Habakuk, lewe deur geloof.

Habakuk (video of klank)

JEREMIA, SEDEKIA EN DIE VAL VAN JERUSALEM. (JER 27-51, II KON 25, II KRON 36)
Jeremia, Sedekia en die val van Jerusalem
Die val van Jerusalem
KLAAGLIEDERE (KLAAG 1-5)
Klaagliedere 1
Klaagliedere 2
Klaagliedere 3
Klaagliedere 4
Klaagliedere 5

ESRA EN NEHEMIA BRING HERSTEL. (ESRA 7-10, NEH 1-13)
Nehemia
DIE PROFEET JOËL. (JOËL 1-3)
Die profeet Joël
DIE PROFEET MALEAGI. (MAL 1-4)
Ek het julle lief!
Erediens tot God se eer
Huwelik tot God se eer
Tiendes tot God se eer
‘n Ewige lewe vir dié wat eer

GELOOF WAT VRUGTE DRA. (JAKOBUS)
Wees bly as jy ly
Versoekings
Hulp in lyding
Glo én doen
Jou doen wys jy is versoen

JESUS, JOU KRAG VIR LAM KNIEË. (HEBREËRS)
Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs)

JESUS CHRISTUS: GOD SE VOLMAAKTE KOMMUNIKASIE MET ONS. (HEB 1:1-4:13)
God praat met jóú
Gryp die boodskap vas
Glo jy deel in die heerlikheid daarbo!
Luister vandag nog!

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE HOËPRIESTER (HEB 4:14-10:31)
Die brug Bouer
Moenie met God se genade speel
Jy kan sing, want dit is volbring.
Die nuwe verbond
Die erediens

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE ROLMODEL (HEB 10:32-12:13).
Geloof in wat God beloof
Die lewenswedloop
Sinai en Sion
My erediens

SWAARKRY EN HOOP. (I PETRUS )
Die Christen se lyding
Christus se lyding
Wees heilig, want Ek is heilig
Die huwelik
Gister, vandag en môre