Genesis
Die Oergeskiedenis

DIE SKEPPING EN SONDEVAL (GEN 1-3).
Skepping en herskepping tot My eer
Skepper Heer, alle eer
Die beeld van God
God regeer
Sondeval
Die Boom van die lewe
Werk – waar is jou perk?

ABEL TOT DIE TORING VAN BABEL (GEN 4-11)
Simmetrie in die Noag verhaal
Wat bou jy?
Noag se boodskap vandag
Die reënboog
Die toring

ABRAHAM (GEN 12-18)
Abraham
Abram se roeping
Abraham glo God se beloftes
God sluit ‘n genadeverbond met Abraham
God bevestig sy verbond met ‘n teken
Lewenskeuses

ISAK (GEN 18-24)
Abraham glo, maak jy ook so
Onmoontlik?
Tien kon Ek nie kry
Isak en die offer
Vervulling van beloftes
Die getroue slaaf

JAKOB (GEN 25-36)
Wat jy moet sien, is dat jy die nie verdien…
Verkul na God se wil
Lea en Tamar
‘n Volk deur jaloesie
‘n Nuwe naam

JOSEF (GEN 37-50)
Van slaaf na koning
Josef, die seun
Josef die slaaf: God by ons
Josef die tronkvoël: Aan God die eer
Josef die koning: God se plan
Jakob se seën (Gen 49)

JESUS SE GEBOORTE (MAT 1-2, MARK 1, LUK 1-3, JOH 1)

JESUS, DIE KONING, IS HIER. (MATTEUS)
Vervul
Skatte in die hemel

JESUS, DIE DIENAAR. (MARKUS)
Die doop
WonderwerkeJESUS, SEUN VAN DIE MENS. (LUKAS)
Die goeie nuus!

JESUS, SEUN VAN GOD. (JOHANNES)
Die Woord
Ek glo dis so
Water in wyn
Die tempelsweep
Wedergebore, nie verlore
God se liefde deur Sy Seun
Die Samaritaanse vrou
Genesing van die seun
Genesing op die Sabbat
Ek is: Brood en water
‘n Mandjie net vir jou (Joh 6)
Jou eie eer?
Ek is: Blindheid en Lig
Ek is: Die Herder en die Ingang
Ek is: Die opstanding en die lewe
Ek is: Die weg, die waarheid en die lewe
Ek is: Die Wingerdstok
Sewe keer “Ek is”

DIE LAASTE PAASFEES. (MAT, MARK, LUK, JOH)
Paasfees (Donderdagaand)
Paasfees (Vrydag)
Paasfees (Saterdag)
Paasfees (Sondag)