Hier is 26 bundels vol gedigte wat feitlik almal berymings van Bybel gedeeltes is. Die Bybelteks word aangedui by elke gedig – die beste manier is om die gedeelte eers in die Bybel deur te lees en dan die gedig as opsomming te gebruik.

Hierdie blog het aanvanklik begin as uitsluitlik gedigte.  Gedurende die Covid-19 inperkings het die behoefte ontstaan om videos te maak. Na die geweldige goeie ontvangs van die 21 videos oor die Johannes Evangelie, het ek begin om die gedigte en videos saam as bedienings hulpmiddel te gebruik. Die Here het my gelei om by Bundel I en W daarmee te begin, so as jy van die videos wil kyk, gaan kyk daar. As jy die videos oor die Johannes evangelie wil kyk volg die koppeling: https://totueer.blog/21-dae/

Die oorgangs tydperk

WEEK 19 VERTROUE: DIE OORGANG VAN RIGTERS NA KONINGS

WEEK 20: GEHOORSAAMHEID: DIE EERSTE KONING: SAUL

WEEK 21: GOD SE EER: SAUL VS. DAWID

Dawid, die tweede koning.

WEEK 22 DAWID, DIE MAN VAN GOD


WEEK 23 DAWID, DIE SONDAAR


WEEK 24 ABSALOM SE OPSTAND

WEEK 25 DAWID SE EINDE: AAN GOD DIE EER


Salomo, die derde koning.

WEEK 26 SALOMO – GOD VUL DIE TEMPEL MET SY TEENWOORDIGHEID

WEEK 27 SALOMO SE SONDE

ESRA EN NEHEMIA BRING HERSTEL. (ESRA 7-10, NEH 1-13)
Nehemia
DIE PROFEET JOËL. (JOËL 1-3)
Die profeet Joël
DIE PROFEET MALEAGI. (MAL 1-4)
Ek het julle lief!
Erediens tot God se eer
Huwelik tot God se eer
Tiendes tot God se eer
‘n Ewige lewe vir dié wat eer

GELOOF WAT VRUGTE DRA. (JAKOBUS)
Wees bly as jy ly
Versoekings
Hulp in lyding
Glo én doen
Jou doen wys jy is versoen

JESUS, JOU KRAG VIR LAM KNIEË. (HEBREËRS)
Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs)

JESUS CHRISTUS: GOD SE VOLMAAKTE KOMMUNIKASIE MET ONS. (HEB 1:1-4:13)
God praat met jóú
Gryp die boodskap vas
Glo jy deel in die heerlikheid daarbo!
Luister vandag nog!

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE HOËPRIESTER (HEB 4:14-10:31)
Die brug Bouer
Moenie met God se genade speel
Jy kan sing, want dit is volbring.
Die nuwe verbond
Die erediens

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE ROLMODEL (HEB 10:32-12:13).
Geloof in wat God beloof
Die lewenswedloop
Sinai en Sion
My erediens

SWAARKRY EN HOOP. (I PETRUS )
Die Christen se lyding
Christus se lyding
Wees heilig, want Ek is heilig
Die huwelik
Gister, vandag en môre

Video 1: My vreugde as vreemdeling (I Pet 1:1-12)
Video 2: Hoop volkome en leef heilig tot eer van God. (I Pet 1:13-22)
Video 3: Weergebore: Drink en deel die geestelike melk uit. (I Pet 1:23 – 2:10)
Video 4: Wees onderdanig, selfs in onregverdige lyding, soos Christus (I Pet 2:11-25)
Video 5: Huwelikke tot God se eer (I Pet 3:1-7)
Video 6: Seën sodat julle seën as erfdeel kan verkry, selfs as jy ly (I Pet 3:8-17)
Video 7: Christus se lyding het ons na God gebring, laat jou lei deur die wil van God (I Pet 3:18-22, 4:1-2)
Video 8: Gered op grond van die opstanding, daarom laat jou lei deur die wil van God (I Pet 3:18-22, 4:1-2)
Video 9: Verlede, hede en toekoms tot God se eer (I Pet 4:1-11)
Video 10: Wees bly in lyding, vertrou en doen goed, sodat jy kan jubel by die wederkoms (I Pet 4:12-19)

Video 11: Die onverwelklike erekrans vir herders en die kudde (I Pet 5:1-4)

God gee om vir jou, so verneder jou, deur jou bekommernisse op Hom te werp (I Pet 5:5-7)

DIE KERK EN DWAALLEER. (II PETRUS, JUDAS)
Geloofsgroei (II Petrus 1:1-11).
Pasop vir dwaalleer – Hy kom weer! (II Pet 2 en 3)
Stry vir die geloof (Judas).

GELOOFSEKERHEID. (I,II,II JOHANNES)
Jy ís deel van God se gesin (I Joh oorsig)
Aan die uitverkore vrou (II Joh)
Ontvang hulle in jou huis (III Joh)