JESUS SE GEBOORTE (MAT 1-2, MARK 1, LUK 1-3, JOH 1)

JESUS, DIE KONING, IS HIER. (MATTEUS)
Vervul
Skatte in die hemel

JESUS, DIE DIENAAR. (MARKUS)
Die doop
Wonderwerke

JESUS, SEUN VAN DIE MENS. (LUKAS)
Die goeie nuus!

JESUS, SEUN VAN GOD. (JOHANNES)
Die Woord
Ek glo dis so
Water in wyn
Die tempelsweep
Wedergebore, nie verlore
God se liefde deur Sy Seun
Die Samaritaanse vrou
Genesing van die seun
Genesing op die Sabbat
Ek is: Brood en water
‘n Mandjie net vir jou (Joh 6)
Jou eie eer?
Ek is: Blindheid en Lig
Ek is: Die Herder en die Ingang
Ek is: Die opstanding en die lewe
Ek is: Die weg, die waarheid en die lewe
Ek is: Die Wingerdstok
Sewe keer “Ek is”

DIE LAASTE PAASFEES. (MAT, MARK, LUK, JOH)
Paasfees (Donderdagaand)
Paasfees (Vrydag)
Paasfees (Saterdag)
Paasfees (Sondag)


GELOOF WAT VRUGTE DRA. (JAKOBUS)
Wees bly as jy ly
Versoekings
Hulp in lyding
Glo én doen
Jou doen wys jy is versoen

JESUS, JOU KRAG VIR LAM KNIEË. (HEBREËRS)
Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs)

JESUS CHRISTUS: GOD SE VOLMAAKTE KOMMUNIKASIE MET ONS. (HEB 1:1-4:13)
God praat met jóú
Gryp die boodskap vas
Glo jy deel in die heerlikheid daarbo!
Luister vandag nog!

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE HOËPRIESTER (HEB 4:14-10:31)
Die brug Bouer
Moenie met God se genade speel
Jy kan sing, want dit is volbring.
Die nuwe verbond
Die erediens

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE ROLMODEL (HEB 10:32-12:13).
Geloof in wat God beloof
Die lewenswedloop
Sinai en Sion
My erediens

SWAARKRY EN HOOP. (I PETRUS )
Die Christen se lyding
Christus se lyding
Wees heilig, want Ek is heilig
Die huwelik
Gister, vandag en môre