Spreuke
Prediker
Het jy My dienaar Job gesien?
Vir swaakry gebore, maar nie verlore
Vergewe?
Kan iemand my straf wegneem?
As ‘n mens sterf, sal hy weer lewe?
Gee iemand vir my om?
Ek probeer verstaan
Luister na die fluister
Ek bid, maar God antwoord nie…
Die krokodil
Job oorsig

GELOOF WAT VRUGTE DRA. (JAKOBUS)
Wees bly as jy ly
Versoekings
Hulp in lyding
Glo én doen
Jou doen wys jy is versoen

JESUS, JOU KRAG VIR LAM KNIEË. (HEBREËRS)
Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs)

JESUS CHRISTUS: GOD SE VOLMAAKTE KOMMUNIKASIE MET ONS. (HEB 1:1-4:13)
God praat met jóú
Gryp die boodskap vas
Glo jy deel in die heerlikheid daarbo!
Luister vandag nog!

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE HOËPRIESTER (HEB 4:14-10:31)
Die brug Bouer
Moenie met God se genade speel
Jy kan sing, want dit is volbring.
Die nuwe verbond
Die erediens

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE ROLMODEL (HEB 10:32-12:13).
Geloof in wat God beloof
Die lewenswedloop
Sinai en Sion
My erediens

SWAARKRY EN HOOP. (I PETRUS )
Die Christen se lyding
Christus se lyding
Wees heilig, want Ek is heilig
Die huwelik
Gister, vandag en môre