Rigters
Opsommende gedig: Rigters

Lesing 01: Die siklus (Rig 1-2)
Bybelstudie Rigters 1-2
Gedig: Het jý My opdragte verstaan?
Bybelskool Lesing B06_L01 PDF

Lesing 02: Otniël en Ehud (Rig 3)
Bybelstudie Rigters 3
Gedig: Otniël
Gedig: Ehud
Bybelskool Lesing B06_L02 PDF

Lesing 03: Debora en Barak (Rig 4-5)
Bybelstudie Rigters 4-5
Gedig: Debora en Barak
Bybelskool Lesing B06_L03 PDF

Lesing 04: Gideon (Rig 6-8)
Bybelstudie Rigters 6-8
Gedig: Gideon
Bybelskool Lesing B06_L04 PDF

Lesing 05: Abimelek (Rig 9-10)
Bybelstudie Rigters 9-10
Gedig: Die doringbos
Gedig: Berou
Bybelskool Lesing B06_L05 PDF

Lesing 06: Jefta (Rig 11-12)
Bybelstudie Rigters 11-12
Gedig: Jefta
Bybelskool Lesing B06_L06 PDF

Lesing 07: Simson, deel 1 (Rig 13-14)
Bybelstudie Rigters 13-14
Gedig: Simson se geboorte
Gedig: Simson se troue
Bybelskool Lesing B06_L07 PDF

Lesing 08: Simson, deel 2 (Rig 15-16)
Bybelstudie Rigters 15-16
Gedig: Waar kom jou krag vandaan?
Bybelskool Lesing B06_L08 PDF

Lesing 09: Dan en Jonathan (Rig 17-18)
Bybelstudie Rigters 17-18
Gedig: Reg in eie oë
Bybelskool Lesing B06_L09 PDF

Lesing 10: Bejamin se sonde en straf (Rig 19-21)
Bybelstudie Rigters 19-21
Gedig: Mens ontrou, God getrou
Bybelskool Lesing B06_L10 PDF

Rut
Opsommende gedig: Rut

Lesing 11: Geloofskeuses

Lesing 12: Die losser (Rut 2)

Lesing 13: By die losser se voete (Rut 3)

Lesing 14: Van losser na Verlosser (Rut 4)