Werk, waar is jou perk?

with No Comments

In vandag se gejaagde lewe,

wil my moed my amper begewe:

Almal jaag net na groter wins.

Koud en hard is nie meer ‘n kuns.

Aandele, bonusse en ‘n groter pakket –

Net beskore vir die wat reeds baie het…

Meer met minder, groter effektiwiteit

met afleggings ‘n groot waarskynlikheid

Die maalkolk suig ons na binne –

Hoe bly ons by ons sinne?

Spr 6:5-11

Net soos Spreuke se besige mier,

so hardloop ons deesdae hier:

holderste bolder, ja, winter-bang

vir die werkgewer-koue wat wil vang!

Ps19:1-7

As mens die werk van God aanskou

dan begin die ding homself ontvou.

Die hemel getuig van Sy grote mag,

dag en nag praat net van Sy krag.

Ps 19:8-12

Volmaak is die Here se boek,

selfs soeter as ‘n heuningkoek!

Met die kompas van die Woord,

soek ek na “werk” se ware noord:

Gen 1:28

Gen 3:19

Reeds in die paradys uit God se mond:

“Vermeerder, bewoon en werk die grond”

Wie sal die opdrag na die val vergeet:

“Net deur harde werk sal jy kan eet”

Pred 1:14

Waar is dan “werk” se kruks?

Prediker: “Alles kom tot niks?”

Nee, ek is seker daar is meer

om uit God se Woord te leer…

Ex 20:9

Die woorde van die wet is sterk:

“Ses dae moet jy arbei en werk,

maar die sewende is vir jou rus”

Trooswoorde wat ons te maklik mis?

Ps 127:1,2

1 Kor 10:31

Vergeefs werk die wat bou

As hulle nie op God vertrou!

Doen alles net tot God se eer,

dan sal kommer jou nie verteer.

1 Kor 15:53-58

Die dood se angel is oorwin,

nou maak werk-vrae baie sin:

moenie laat jou moed jou begewe,

want daar kom ‘n ewige lewe!

Ef 4:20-28 en

2 Tes 3:6-13

Omdat ons nou in Jesus Christus glo,

verander die ou sondige lewe so:

maak julle gees en gedagte nuut –

werk en gee vir die arme verniet!

So, in vandag se gejaagde lewe –

rus goed op dag nommer sewe.

Werk dan voluit tot God se eer,

en hou moed – Hy kom weer!

Matthew

with No Comments

Sy lewe op aarde is nou verby –
dae gevul met swaakry en ly.
Hy het jul soms tog laat lag,
maar onvermydelik hierdie dag…

Die Here wil jou ‘n boodskap bring:
Waar hy nou is, is hy besig om te sing!
Vol vreugde kan hy huppel en spring,
terwyl hy aan Hom ‘n loflied bring:

“Aan U, o God kom toe die eer,
wêreldse pyn ken ek nie meer.
U liefde hier maak my so vol,
ek wil amper weer soos op aarde rol!

Dankie vir my liewe ma en pa,
wat my versorg het sonder kla.
Help hulle om raak te sien –
ek kry nou vir Wiskunde tien uit tien!

U weë is so moeilik om te verstaan,
as ons vasgevang is in aardse bestaan.
Mens wonder hoekom kry party so swaar
en vir ander is alles net daar…

Ag Here, laat hulle tog net sien,
hoe weglaatbaar is alles daar.
Laat hulle U toegewy bly dien,
dat hulle self eendag kan kom sien:

Alles was tog die moeite werd –
ek is nou sterker as ‘n perd!
Geen aardse beperking kan my keer,
ja, ek bring aan U die lof en eer!!

Amen, ja, dit is waar en seker,
want Jesus drink die lydensbeker.
En daarom het swakkes op die aarde
in die hemel die heel grootse waarde!”

1 79 80 81 82