Skepping en herskepping tot My eer

with No Comments

God se magtige skeppingsdaad
kom bloot deur net te praat (Gen 1)
Die hemel getuig van Sy mag,
die uitspandel besing Sy krag (Psalm 19:1-3)
Hy het die mens geskep tot Sy eer. (Gen 1:25-26, Jes 43:7)
Ja, alles is geskep vir en deur Jesus, ons Heer. (Kol 1:16)

     Satan het kom leer:
     Soek jou eie eer… (Rom 3:1-5)
     In die plek van die heerlike onverganklike God,
     stel die mens homself en beelde wat verrot… (Rom 1:21-23)
     Die dood het deur een mens, Adam, gekom
     en ons sterf ook weens ons vebondenheid aan hom.

Die opstanding het deur een Mens, Jesus, gekom
en so kry ek die ewige lewe deur Hom. (I Kor 15:20-22, Rom 5:15-19, I Pet 3:18)
Met dieselfde krag van Sy skeppingsdaad,
is niks na my wedergeboorte diesefde gelaat.
Die Heilige Gees het my kliphart omgekeer:
Nou wil ek uit dankbaarheid God prys en eer! (II Kor 3:18, 4:6)

Die Oergeskiedenis

with No Comments

God het alles in ses dae gemaak:
deur Sy stem, die skeppingstaak. (Gen 1,2)
     Adam en Eva het van die boom geëet
     en straf word vir die mensdom afgemeet. (Gen 3).
          Buite die paradys word nuut begin
          ‘n geslagsregister lei die tydperk in. (Gen 4,5).
                Die mens se verval was nie goed,
                daarom straf God met ‘n vloed. (Gen 6).
          Daar is weer nuut begin
          deur Noag en sy gesin. (Gen 8-10).
     Hul dink die toring kan die hemel haal,
     maar God straf hul en verwar hul taal. (Gen 11:1-9).
Met Abraham het God weer nuut begin,
dit lei die oorsprong van die volk Israel in. (Gen 12 en verder).

God het jou ook gemaak
met ‘n spesefieke taak.
     Jou verval is glad nie goed:
     Jy gaan nog daarvoor boet…
Deur Christus se kruis is jy vergeef.
Deur hierdie begin kan jy nou leef!

Genesis

with No Comments

In Genesis een tot elf,
kan jy gerus maar delf.

Daar was vier oer gebeure:
Skepping, sondeval,
vloed en toringmal.

In die res van die boek
kan jy ook maar soek.

Daar was vier groot here:
Abraham, as volksvader geag.
Isak amper as lam geslag.
Jakob van bedrieg na eer.
Josef leer God in beheer.

Maar as jy die kern soek
van hierdie eerste boek:

Die God wat alles maak,
het betrokke geraak
en ‘n verbond gegee,
met beloftes daarmee:

Hy het beloof ‘n land
en kinders soos sand.
Vir die nasies tot seën,
deur Christus alleen!

Arendsvlerke

with No Comments

Raak jy moedeloos in jou taak?
Dink jy God sien jou nie meer raak? (Jes 40:27)
Voel dit of jy net verloor?
Het jy dan nog nie gehoor: (Jes 40:28)

Die Here is van ewig af daar.
Hy skep in sewe dae klaar.
Moegheid raak Hom nie aan.
Sy insig kan jy nie verstaan! (Jes 40:18-29)

So kry arendskind hul vlieg se les:
Ma arend skop hul uit die nes!
Vladderend val hul na benede,
angsbevange oor die krisis in die hede.
Met groot vlerke oopgesprei,
kyk ma arend of hule dit reg kan kry.
As hulle te erg tuimel van die bang,
kom sy onder hul in om hul te vang.
Soos ‘n arend sy kuikens op vlerke dra,
netso sal Hy jou leer as jy Hom vra. (Deut 32:11-12)

Hy gee die vermoeides krag,
Hy versterk dié wat op Hom wag.
Hulle word nie moeg gewerk,
want hulle vlieg met arendsvlerk. (Jes 40:30-31)

Die draak wou haar verslind,
Die vrou, met die verlosser Kind.
Ja, die vrou, simbool van die kerk,
kon wegvlieg met sterk arendsvlerk. (Op 12:13-14)

Raak jy moedeloos in jou taak?
Dink jy God sien jou nie meer raak? (Jes 40:27)
Weet dan God is besig om jou vlerke te versterk,
om staande te bly teen Satan se werk.

Handdoekie

with No Comments

‘n Handdoekie vir jou,
sodat jy sal onthou:
Jy moet bly vertrou,
want God is getrou.

Sweet van lewenspad?
Maak hom dan nat,
sit hom op jou nek –
spoedig sal jou treë rek.

As die hartseer slaan,
droog daarmee ‘n traan.
So kry jy weer krag
om gou weer te lag.

Sit hom langs jou bed
en kniel daarop in gebed.
As jy jou hart uitstort,
sal Hy dit heel laat word.

Wees oor hom nie skaam
vat hom orals saam.
Hy sal jou help onthou:
God is en bly getrou.

As dit dan beter gaan,
koop nog ‘n handdoekie aan.
Sit die gediggie daarby –
jy sal wéét wie dit moet kry.

Langs elke handdoek bed
kniel ons saam in gebed.
Oral waar ons deel,
maak God mense heel.

So, dié handdoekie is vir jou,
spesiaal mooi toegevou.
Ek bid op myne vir jou
dat jy God sal bly vertrou…

Kanker

with No Comments

Here dit maak my so seer
om te sien hoe kanker my geliefdes verteer.

Ag Here, gee my raad:
Ek weet nie hoe om met hulle te praat…
Ag Here, die gesinne lyk so broos.
Hoe kan mens hulle troos?

Here, wat gaan tog hier aan
Hoe kan mens dit verstaan?
Dit gaan so goed met my,
maar dis my geliefdes, Here – hulle ly…

In die boek Job soek ek U wil,
maar een hele hoofstuk vertel net van ‘n krokodil?
Ek wil dit liewer nie lees –
Dit versterk net hierdie innerlike vrees!

U het gesê die eindtye is swaar…
Asseblief Here, is ons amper daar?
Ja, Here doen soos wat in Openbaring staan:
Droog U af hulle traan,
want die dood en smart en pyn
gaan dan alles verdwyn.

Here, die kanker is vreeslik swaar.
Wees U asseblief tog daar…

Alzheimers

with No Comments

Waar bly julle nou weer?
Dié vragie maak nie seer,
want sy onthou nie altyd meer.

Tannie het die kinders opgepas:
Liefde, kos en doeke nooit ‘n las.
Tye wat ons goed onthou
van hierdie besondere vrou.

Waar bly julle nou weer?
Sy kan die vragie nie keer,
want sy onthou nie altyd meer.

Tannie se tuin lyk so mooi:
Malvas in al die kleure getooi.
Ja, Malva is my tweede naam
wat stigges aan die groei laat gaan.

Maar waar bly julle nou weer?
En graag vertel ons nog ‘n keer,
want sy onthou nie altyd meer.

Drink gerus nog ‘n koppie tee
en sny ‘n lekker stuk koek daarmee.
En so kan ons weer onthou
hoe gasvry is hierdie vrou.

Maar waar bly julle nou weer?
En ons sukkel om ons trane te keer,
want sy onthou nie altyd meer.

Weet julle met my gaan dit net goed:
Gesondheid, verstand en lewensmoed
Dis ‘n seëning van Bo
van Hom in wie ek glo.

Waar bly julle nou weer?
Sy onthou nie altyd meer,
maar laat sy U nooit vergeet, o Heer.

‘n Dag of wat later
bly my oë nog water,
want deur die tannie vra die Heer:
My seun, waar bly jy nou weer?
Het jy onlangs iemand van My geleer?
Lyk my jy onthou nie meer
van my kruis se seer?
Sý is die een wat my eer,
as jy my maar so wou begeer!

Vergewe my Alzheimers Heer…

Werk, waar is jou perk?

with No Comments

In vandag se gejaagde lewe,

wil my moed my amper begewe:

Almal jaag net na groter wins.

Koud en hard is nie meer ‘n kuns.

Aandele, bonusse en ‘n groter pakket –

Net beskore vir die wat reeds baie het…

Meer met minder, groter effektiwiteit

met afleggings ‘n groot waarskynlikheid

Die maalkolk suig ons na binne –

Hoe bly ons by ons sinne?

Spr 6:5-11

Net soos Spreuke se besige mier,

so hardloop ons deesdae hier:

holderste bolder, ja, winter-bang

vir die werkgewer-koue wat wil vang!

Ps19:1-7

As mens die werk van God aanskou

dan begin die ding homself ontvou.

Die hemel getuig van Sy grote mag,

dag en nag praat net van Sy krag.

Ps 19:8-12

Volmaak is die Here se boek,

selfs soeter as ‘n heuningkoek!

Met die kompas van die Woord,

soek ek na “werk” se ware noord:

Gen 1:28

Gen 3:19

Reeds in die paradys uit God se mond:

“Vermeerder, bewoon en werk die grond”

Wie sal die opdrag na die val vergeet:

“Net deur harde werk sal jy kan eet”

Pred 1:14

Waar is dan “werk” se kruks?

Prediker: “Alles kom tot niks?”

Nee, ek is seker daar is meer

om uit God se Woord te leer…

Ex 20:9

Die woorde van die wet is sterk:

“Ses dae moet jy arbei en werk,

maar die sewende is vir jou rus”

Trooswoorde wat ons te maklik mis?

Ps 127:1,2

1 Kor 10:31

Vergeefs werk die wat bou

As hulle nie op God vertrou!

Doen alles net tot God se eer,

dan sal kommer jou nie verteer.

1 Kor 15:53-58

Die dood se angel is oorwin,

nou maak werk-vrae baie sin:

moenie laat jou moed jou begewe,

want daar kom ‘n ewige lewe!

Ef 4:20-28 en

2 Tes 3:6-13

Omdat ons nou in Jesus Christus glo,

verander die ou sondige lewe so:

maak julle gees en gedagte nuut –

werk en gee vir die arme verniet!

So, in vandag se gejaagde lewe –

rus goed op dag nommer sewe.

Werk dan voluit tot God se eer,

en hou moed – Hy kom weer!

Matthew

with No Comments

Sy lewe op aarde is nou verby –
dae gevul met swaakry en ly.
Hy het jul soms tog laat lag,
maar onvermydelik hierdie dag…

Die Here wil jou ‘n boodskap bring:
Waar hy nou is, is hy besig om te sing!
Vol vreugde kan hy huppel en spring,
terwyl hy aan Hom ‘n loflied bring:

“Aan U, o God kom toe die eer,
wêreldse pyn ken ek nie meer.
U liefde hier maak my so vol,
ek wil amper weer soos op aarde rol!

Dankie vir my liewe ma en pa,
wat my versorg het sonder kla.
Help hulle om raak te sien –
ek kry nou vir Wiskunde tien uit tien!

U weë is so moeilik om te verstaan,
as ons vasgevang is in aardse bestaan.
Mens wonder hoekom kry party so swaar
en vir ander is alles net daar…

Ag Here, laat hulle tog net sien,
hoe weglaatbaar is alles daar.
Laat hulle U toegewy bly dien,
dat hulle self eendag kan kom sien:

Alles was tog die moeite werd –
ek is nou sterker as ‘n perd!
Geen aardse beperking kan my keer,
ja, ek bring aan U die lof en eer!!

Amen, ja, dit is waar en seker,
want Jesus drink die lydensbeker.
En daarom het swakkes op die aarde
in die hemel die heel grootse waarde!”

1 78 79 80 81