God regeer

with No Comments

U hou alle dinge in stand.
Ja, alles is in U hand. (Heb 1:3)
Nie eers ‘n haar val van my hoof
sonder U wil, het U beloof. (Luk 21:18)

U is ten volle in beheer.
U is die een wat regeer. (Heb 1:4)
Al voel dit soms U moes keer,
selfs dan was dit U wil, o Heer. (Gen 50:20)

Dis U manier om my te smee
en so werk alles ten goede mee. (Rom 8:28)
U gebruik elke aardse daad
as deel van U ewige raad. (Ef 1:3-6)

Selfs deur die seer
is U besig om my te leer. (I Pet 1:6-7)
Daarom wil ek U eer
vir alles wat gebeur. (Ef 1:6)

Die beeld van God

with No Comments

Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens
as ons verteenwoordiger, ons beeld, is My wens,
sodat hy kan heers oor die vis in die see,
die voëls in die lug, en die diere daarmee.” (Gen 1:26-27, Ps 8:4-9)

As Sy beeld moet ons reflekteer
hoe lyk God se heerlikheid en eer.
Sodat ander mense Hom kan sien
en lus word om Hom ook te dien… (Ps 8:4-10)

Die mens bly verbode vrug begeer
en wil van alle kennis leer. (Gen 3:4-5)
So sondig hulle teen hul Heer.
en reflekteer Sy beeld nie meer. (Rom 3:23)

Hy moes sy Seun toe stuur,
om pyn en smart te verduur.
Ja, Hy, die ware beeld van die Heer,
om sondaar mense te bekeer. (Kol 1:15, Fil 2:6-8)

O God, ek bly ook die verkeerde begeer
ja, ek vertoon U beeld glad nie meer… (II Kor 4:4)
Here werk so in my, deur U Gees,
dat ek meer en meer soos U kan wees! (Rom 8:28-30, II Kor 3:15-18)

Skepper Heer, alle eer

with No Comments

God het die hemel en aarde geskep
deur net eenvoudig woorde te rep.
Die Gees het op die waters gesweef.
God het gesê en toe begin dit leef. (Gen 1:1-3)

In die begin was die Woord daar
Self is Hy God, word daar verklaar.
Alles het deur Hom tot stand gekom,
ja, alles het ontstaan deur Hom. (Joh 1:1-3, 1953)

Hy is die Eersgeborene van alles gemaak.
In Hom is alles geskape, al sien ons dit nie raak. (Kol 1:15-17,1953, Heb 1:1-2, Kol 1:16)
Die hemele vertel die eer van God.
Die uitspansel verkondig: liefdesgebod! (Ps 19:2,1953)

Met God se skeppingskrag,
bring God se woorde die dag.
Net so het Hy ‘n lig in ons harte geskyn
en so het die heerlikheid van God verskyn. (II Kor 4:6)

Ek sal sê aan die noorde: Gee!
Elkeen wat My naam beklee,
want Ek het hulle geformeer
ja, geskape tot My eer! (Jes 43:6-7, 1953)

Skepping en herskepping tot My eer

with No Comments

God se magtige skeppingsdaad
kom bloot deur net te praat (Gen 1)
Die hemel getuig van Sy mag,
die uitspandel besing Sy krag (Psalm 19:1-3)
Hy het die mens geskep tot Sy eer. (Gen 1:25-26, Jes 43:7)
Ja, alles is geskep vir en deur Jesus, ons Heer. (Kol 1:16)

     Satan het kom leer:
     Soek jou eie eer… (Rom 3:1-5)
     In die plek van die heerlike onverganklike God,
     stel die mens homself en beelde wat verrot… (Rom 1:21-23)
     Die dood het deur een mens, Adam, gekom
     en ons sterf ook weens ons vebondenheid aan hom.

Die opstanding het deur een Mens, Jesus, gekom
en so kry ek die ewige lewe deur Hom. (I Kor 15:20-22, Rom 5:15-19, I Pet 3:18)
Met dieselfde krag van Sy skeppingsdaad,
is niks na my wedergeboorte diesefde gelaat.
Die Heilige Gees het my kliphart omgekeer:
Nou wil ek uit dankbaarheid God prys en eer! (II Kor 3:18, 4:6)

Die Oergeskiedenis

with No Comments

God het alles in ses dae gemaak:
deur Sy stem, die skeppingstaak. (Gen 1,2)
     Adam en Eva het van die boom geëet
     en straf word vir die mensdom afgemeet. (Gen 3).
          Buite die paradys word nuut begin
          ‘n geslagsregister lei die tydperk in. (Gen 4,5).
                Die mens se verval was nie goed,
                daarom straf God met ‘n vloed. (Gen 6).
          Daar is weer nuut begin
          deur Noag en sy gesin. (Gen 8-10).
     Hul dink die toring kan die hemel haal,
     maar God straf hul en verwar hul taal. (Gen 11:1-9).
Met Abraham het God weer nuut begin,
dit lei die oorsprong van die volk Israel in. (Gen 12 en verder).

God het jou ook gemaak
met ‘n spesefieke taak.
     Jou verval is glad nie goed:
     Jy gaan nog daarvoor boet…
Deur Christus se kruis is jy vergeef.
Deur hierdie begin kan jy nou leef!

Genesis

with No Comments

In Genesis een tot elf,
kan jy gerus maar delf.

Daar was vier oer gebeure:
Skepping, sondeval,
vloed en toringmal.

In die res van die boek
kan jy ook maar soek.

Daar was vier groot here:
Abraham, as volksvader geag.
Isak amper as lam geslag.
Jakob van bedrieg na eer.
Josef leer God in beheer.

Maar as jy die kern soek
van hierdie eerste boek:

Die God wat alles maak,
het betrokke geraak
en ‘n verbond gegee,
met beloftes daarmee:

Hy het beloof ‘n land
en kinders soos sand.
Vir die nasies tot seën,
deur Christus alleen!

Arendsvlerke

with No Comments

Raak jy moedeloos in jou taak?
Dink jy God sien jou nie meer raak? (Jes 40:27)
Voel dit of jy net verloor?
Het jy dan nog nie gehoor: (Jes 40:28)

Die Here is van ewig af daar.
Hy skep in sewe dae klaar.
Moegheid raak Hom nie aan.
Sy insig kan jy nie verstaan! (Jes 40:18-29)

So kry arendskind hul vlieg se les:
Ma arend skop hul uit die nes!
Vladderend val hul na benede,
angsbevange oor die krisis in die hede.
Met groot vlerke oopgesprei,
kyk ma arend of hule dit reg kan kry.
As hulle te erg tuimel van die bang,
kom sy onder hul in om hul te vang.
Soos ‘n arend sy kuikens op vlerke dra,
netso sal Hy jou leer as jy Hom vra. (Deut 32:11-12)

Hy gee die vermoeides krag,
Hy versterk dié wat op Hom wag.
Hulle word nie moeg gewerk,
want hulle vlieg met arendsvlerk. (Jes 40:30-31)

Die draak wou haar verslind,
Die vrou, met die verlosser Kind.
Ja, die vrou, simbool van die kerk,
kon wegvlieg met sterk arendsvlerk. (Op 12:13-14)

Raak jy moedeloos in jou taak?
Dink jy God sien jou nie meer raak? (Jes 40:27)
Weet dan God is besig om jou vlerke te versterk,
om staande te bly teen Satan se werk.

Handdoekie

with No Comments

‘n Handdoekie vir jou,
sodat jy sal onthou:
Jy moet bly vertrou,
want God is getrou.

Sweet van lewenspad?
Maak hom dan nat,
sit hom op jou nek –
spoedig sal jou treë rek.

As die hartseer slaan,
droog daarmee ‘n traan.
So kry jy weer krag
om gou weer te lag.

Sit hom langs jou bed
en kniel daarop in gebed.
As jy jou hart uitstort,
sal Hy dit heel laat word.

Wees oor hom nie skaam
vat hom orals saam.
Hy sal jou help onthou:
God is en bly getrou.

As dit dan beter gaan,
koop nog ‘n handdoekie aan.
Sit die gediggie daarby –
jy sal wéét wie dit moet kry.

Langs elke handdoek bed
kniel ons saam in gebed.
Oral waar ons deel,
maak God mense heel.

So, dié handdoekie is vir jou,
spesiaal mooi toegevou.
Ek bid op myne vir jou
dat jy God sal bly vertrou…

Kanker

with No Comments

Here dit maak my so seer
om te sien hoe kanker my geliefdes verteer.

Ag Here, gee my raad:
Ek weet nie hoe om met hulle te praat…
Ag Here, die gesinne lyk so broos.
Hoe kan mens hulle troos?

Here, wat gaan tog hier aan
Hoe kan mens dit verstaan?
Dit gaan so goed met my,
maar dis my geliefdes, Here – hulle ly…

In die boek Job soek ek U wil,
maar een hele hoofstuk vertel net van ‘n krokodil?
Ek wil dit liewer nie lees –
Dit versterk net hierdie innerlike vrees!

U het gesê die eindtye is swaar…
Asseblief Here, is ons amper daar?
Ja, Here doen soos wat in Openbaring staan:
Droog U af hulle traan,
want die dood en smart en pyn
gaan dan alles verdwyn.

Here, die kanker is vreeslik swaar.
Wees U asseblief tog daar…

Alzheimers

with No Comments

Waar bly julle nou weer?
Dié vragie maak nie seer,
want sy onthou nie altyd meer.

Tannie het die kinders opgepas:
Liefde, kos en doeke nooit ‘n las.
Tye wat ons goed onthou
van hierdie besondere vrou.

Waar bly julle nou weer?
Sy kan die vragie nie keer,
want sy onthou nie altyd meer.

Tannie se tuin lyk so mooi:
Malvas in al die kleure getooi.
Ja, Malva is my tweede naam
wat stigges aan die groei laat gaan.

Maar waar bly julle nou weer?
En graag vertel ons nog ‘n keer,
want sy onthou nie altyd meer.

Drink gerus nog ‘n koppie tee
en sny ‘n lekker stuk koek daarmee.
En so kan ons weer onthou
hoe gasvry is hierdie vrou.

Maar waar bly julle nou weer?
En ons sukkel om ons trane te keer,
want sy onthou nie altyd meer.

Weet julle met my gaan dit net goed:
Gesondheid, verstand en lewensmoed
Dis ‘n seëning van Bo
van Hom in wie ek glo.

Waar bly julle nou weer?
Sy onthou nie altyd meer,
maar laat sy U nooit vergeet, o Heer.

‘n Dag of wat later
bly my oë nog water,
want deur die tannie vra die Heer:
My seun, waar bly jy nou weer?
Het jy onlangs iemand van My geleer?
Lyk my jy onthou nie meer
van my kruis se seer?
Sý is die een wat my eer,
as jy my maar so wou begeer!

Vergewe my Alzheimers Heer…

1 76 77 78 79 80