Noag se boodskap vandag

with No Comments

Noag is gered deur geloof
in dit wat God vir hom beloof. (Heb 11:7)

Die ander het geëet en gedrink en getrou
en nie op God se beloftes vertrou.
Noag was veilig agter die ark se deur
die ander is deur die vloed weggesleur.

Niemand weet wanneer is die uur,
wat God sy Seun weer aarde toe stuur.
Vir party is Hy die Ingang, die deur.
Ander het die kans op redding verbeur! (Mat 24:36-42)

Tydens jare se bou van die ark is God se genade verset.
Die gevolg was dat net agt mense is deur water gered.
Jy is met water gedoop sodat jy kan onthou:
Christus het die dood oorwin en so red Hy jou! (1 Pet 3:18-22)

Jy word gered deur jou geloof:
Hou vas aan wat God jou beloof! (Heb 11:7)

Wat bou jy?

with No Comments

Dit het die Here bedroef gemaak
om te sien hoe sleg het die mens geraak.
“Ek sal die mens van die aarde af vee
en so ook die diere daarmee.” (Gen 6:5-8)

God het eers gewaarsku en geduld gehad (II Pet 2:5)
maar daarna sy donderstem losgelaat. (Job 36:22-3, 37:1-5, 11-13)
Maar God het Noag genade bewys
en in geloof bou hy ‘n drywende huis. (Gen 6:8,17-20, Heb 11:7, II Tes 2:13-14)

Het jy nog nie die waarskuwing gehoor?
God se finale oordeel lê nog voor! (Matt 24:37-40, II Pet 3:7)?
Aan jou het Hy genade bewys,
waarom bou jy dan nie aan Sy huis?

Simmetrie in die Noag verhaal

with No Comments

Noag het naby GOD geleef
en na regverdigheid gestreef.
Korrup was die AARDE,
vrede het nie meer waarde.
—- “Ek gaan alle mense VERDELG,
—-die wêreld met water verswelg”
——Gehoorsaam het hy ark ‘n geBOU
——om twee van alle diere te hou.
——–Noag en sy hele gesin
——–en die diere gaan toe IN.
———-Die weer het opgesteek
———-en FONTEINE het oopgebreek.
————WATERS het oor berge GESTYG.
————Drenkelinge het na asem gehyg.
————–GOD HET AAN NOAG GEDINK
————–en die wind nader gewink.
————God het die vensters toegemaak
————en die WATER het MINDER geraak.
———-Die duif vlieg jublend hoog
———-en Noag weet – als is DROOG!
——–Noag, sy kinders en bruid
——–en die diere gaan toe UIT.
——Dadelik BOU hy ‘n altaar
——en dank God: die vloed is klaar.
—-“So lank die aarde nog bestaan
—-sal dit nie weer met water VERGAAN”
Die AARDE word geseën,
dier word aan mens geleen.
GOD sluit ‘n verbond vir elke oog
en in die wolke verskyn sy boog.

God se liefde deur Sy Seun

with No Comments

“Netso, Nikodemus, moet die Seun van die mens
verhoog word, dit is my Vader se wens,
sodat elkeen wat My werklik sien en glo,
die ewige lewe kan hê, by My daarbo! (Joh 3:14-15)

Want God het die wêreld so liefgehê
dat Hy My, sy enigste Seun, aan ‘n kruis gaan slaan
sodat dié wat in My glo, nie verlore sal gaan,
maar die ewige lewe sal hê.” (Joh 3:16)

God het sy Seun na die wêreld gestuur,
nie om te veroordeel in daardie uur,
maar dat Hy die wêreld deur Hom red:
Die wat glo, is die wat nie veroordeling het. (Joh 3:17-18)

Dié wat nie in die Naam van die Seun glo,
is lankal reeds veroordeel van Bo.
Hulle het die duisternis liewer as die Lig,
want dit hou hulle bose werke buite sig. (Joh 3:19-20)

Van die wat volgens die waarheid wandel,
is dit duidelik dat hulle in God handel. (Joh 3:21)

Die Seun wat van bo af kom –
die getuienis kom van Hom.
Niemand wou Sy getuienis aanvaar,
maar party het God wel geloofwaardig verklaar. (Joh 3:31-33)

Die Seun spreek die woorde van God se werk,
gelei deur die Gees in Hom onbeperk.
Die Vader het die Seun alles in Sy hand gegee
en wys so Sy groot liefde daarmee. (Joh 3:34-35)

Wie in die Seun glo, so verhewe,
ja net hy, het die ewige lewe.
Dié ongehoorsaam aan die Seun,
die toorn van God sal op hom reën (Joh 3:36)

Wedergebore, nie verlore

with No Comments

Van Jesus se tekens het baie tot geloof gekom,
maar hierdie woorde het my verstom:
“maar Jesus het Hom aan hulle nie toevertrou,
want Hy het geweet wat die mense se hart inhou”(Joh 2:23-25)

Here God, daar is so baie mense wat sê hulle glo, maar nie werklik glo nie, want hulle is nie wedergebore nie. Hulle is eintlik nog blind en sien U heerlikheid nie. Open hulle oë, as hulle hierdie voorbeeld van een so man, Nikodeums sien, o God. Amen

‘n Man het die naam Nikodemus gehad.
Hy was ‘n Farisëer en lid van die Joodse Raad.
Hy sê toe vir Jesus: “U wondertekens verstom –
U moet ‘n leermeester wees wat van God af kom? “(Joh 3:1-2)

“As iemand nie opnuut gebore word,”
(dis nie iets wat jy kan verdien)
“kan hy nie die koninkryk van God sien.”
(die Gees moet dit in jou uitstort) (Joh 3:3)

“Dit kan tog nie moontlik wees wat U leer,
om na my moeder se skoot terug te keer?” (Joh 3:4)

“Word jy nie uit water en Gees gebore,
is jy vir My koninkryk verlore.
Van die wind van die Gees moet jy verstaan:
Hy waai waar Hy wil, jy weet nie waar Hy gaan.” (Joh 3:5-8)

Nikodeums vra toe:
“Maar hoe?” (Joh 3:5:9)

“Jy wat as leermeester bekend staan,
maar nie werklik sien en verstaan:
Die aardse dinge kon jy nie eers glo,
wat nog van die hemelse daarbo? (Joh 3:10-12)

Jy ken mos die verhaal
van die slang op die paal:”
Die volk was ongeduldig en het teen God uitgevaar:
“Ons is sat van die slegte manna wat ons moet vergaar!” (Num 21:4-5)

(Hulle kon eenvoudig net nie sien
dis seën uit die hemel onverdien.)

Die Here het giftige slange gestuur,
baie gepiktes sterf toe in daardie uur.
Moses, ons het sonde gedoen –
bid tog dat ons met God versoen! (Num 21:6-7)

“Maak ‘n beeld van ‘n slang en hang dit aan ‘n paal:
Die wat daarna opkyk, sal weer die lewe behaal.”
Die wat daarna opgekyk het, het bly leef.
Hulle sonde van vroeër is vergeef. (Num 21:8-9)

“Netso, Nikodemus, moet die Seun van die mens
verhoog word, dit is my Vader se wens,
sodat elkeen wat My werklik sien en glo,
die ewige lewe kan hê, met My daarbo!” (Joh 3:14-15)

Liewe leser, is jy sterwend van die slang se pik?
Jesus het Hom vir jou verneder tot ‘n slang
en vir jou aan ‘n kruishout gaan hang.
Kyk op, sien en glo, dit bring ewige geluk!

Wedergebore
Nie verlore!

Die tempelsweep

with No Comments

Jesus het die geldwisselaars se tafels omgekeer
en almal uit die tempel gejaag met sweep se seer…
“Hierdie is ‘n huis vir my Vader se saak,
julle moet dit nie ‘n besigheidsplek maak!” (Joh 2:13-16)

Die Jode sê: “Wys U gesag met ‘n teken.”
“Breek die tempel af – Ek sal dit in drie dae herstel!”
Hulle het nie verstaan wat dit beteken…
Hy het egter van Sy liggaam vertel. (Joh 2:18-21)

Toe die werklikheid na sy opstanding ontvou,
word Hy die Tempel van die stad daarbo. (Op 21:22)
Sy dissipels het toe hierdie woorde onthou
en die Skrif en die woorde van Jesus geglo. (Joh 2:22)

As Jesus dan as tempel bestaan,
ja, ‘n huis vir Sy Vader se saak,
maar alles vir jou net oor geld gaan,
slaan die sweep jou ook raak:

Vir joú is Sy liggaam afgebreek.
Ja, joú sonde is so gewreek.
Na drie dae het Hy opgestaan,
glo dit, anders gaan jy vergaan…

As hierdie sweepslag jou omkeer,
weet dat jy Hom as tempel het
en direk mag nader in gebed:
Kniel nou en gee Hom alle eer!

Water in wyn

with No Comments

My vreugde is aan die verdwyn,
soos ‘n bruilof sonder wyn…

“Hulle het nie meer wyn nie,” sê sy ma vir Hom.
“Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom.”
Daar het ses groot klipkanne gestaan
Hulle doel: reiniging moet jy verstaan. (Joh 2:1-4)

Water verander toe in die beste wyn.
Die seremoniemeester was verstom,
maar so het Jesus se heerlikheid geskyn
en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom. (Joh 2:9-11)

As ek sien Hy kan water verander in wyn,
glo ek die belofte wat my sorge laat verdwyn:

U nooi my na die bruilofsmaal –
As skoongewaste bruid kom U my haal.
Help my om U wonder raak te sien:
Deur U bloed gereinig onverdien. (Op 19:7-18)

Die Woord

with No Comments

As jy in die ewigheid terug staar:
In die begin was die Woord daar
en die Woord was by God
en die Woord was self God. (Joh 1:1-2)

Alles het deur Hom tot stand gekom.
Ja, niks het ontstaan sonder Hom.
In Hom was daar lewe –
die Lig aan mense gegewe. (Joh 1:2-3)

Die skynende Lig wat duisternis kloof,
kon die duisternis glad nie uitdoof.
Hy het na Sy eiendom toe gekom,
maar sy eie mense glo toe nie in Hom… (Joh 1:4-11)

Maar almal wat Hom aangeneem het en in Hom glo,
het Hy die reg gegee om kinders te word van die Vader daar bo.
Nie deur hulle besluit, maar van nature verlore,
word hulle opnuut uit God gebore! (Joh 1:12-13)

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.
Ons het sy heerlikheid gesien, wonderlik, beeldskoon.
Niemand het nog ooit God self gesien,
maar deur Sy Seun sien ons Sy genade onverdien: (Joh 1:14,18)

Die enigste Seun van die Vader se heerlikheid
is oorlopens vol van genade en waarheid.
Ons almal is uit daardie oorvloed
met genade op genade begroet. (Joh 1:14-16)

Werk – waar is jou perk?

with No Comments

In vandag se gejaagde lewe,
wil my moed my amper begewe:

Almal jaag net na groter wins.
Koud en hard is nie meer ‘n kuns.
Aandele, bonusse en ‘n groter pakket –
Net beskore vir die wat reeds baie het…

Meer met minder, groter effektiwiteit
met afleggings ‘n groot waarskynlikheid
Die maalkolk suig ons na binne –
Hoe bly ons by ons sinne?

Net soos Spreuke se besige mier,
so hardloop ons deesdae hier:
holderste bolder, ja, winter-bang
vir die werkgewer-koue wat wil vang! (Spr 6:5-11)

As mens die werk van God aanskou
dan begin die ding homself ontvou.
Die hemel getuig van Sy grote mag,
dag en nag praat net van Sy krag. (Ps 19:1-7)

Volmaak is die Here se boek,
selfs soeter as ‘n heuningkoek!
Met die kompas van die Woord,
soek ek na “werk” se ware noord: (Ps 19:8-12)

Reeds in die paradys uit God se mond:
“Vermeerder, bewoon en werk die grond” (Gen 1:28)
Wie sal die opdrag na die val vergeet:
“Net deur harde werk sal jy kan eet” (Gen 3:19)

Waar is dan “werk” se kruks?
Prediker: “Alles kom tot niks?”
Nee, ek is seker daar is meer
om uit God se Woord te leer… (Pred 1:14)

Die woorde van die wet is sterk:
“Ses dae moet jy arbei en werk,
maar die sewende is vir jou rus”
Trooswoorde wat ons te maklik mis? (Ex 20:9)

Vergeefs werk die wat bou
as hulle nie op God vertrou! (Ps 127:1-2)
Doen alles net tot God se eer,
dan sal kommer jou nie verteer. (I Kor 10:31)

Die dood se angel is oorwin,
nou maak werk-vrae baie sin:
moenie laat jou moed jou begewe,
want daar kom ‘n ewige lewe! (I Kor 15:53-58)

Omdat ons nou in Jesus Christus glo,
verander die ou sondige lewe so:
maak julle gees en gedagte nuut –
werk en gee vir die arme verniet! (Ef 4:20-28. II Tes 3:6-13)

So, in vandag se gejaagde lewe –
rus goed op dag nommer sewe.
Werk dan voluit tot God se eer,
en hou moed – Hy kom weer!

1 65 66 67 68 69 70