Bundels oorsig

Bundel A: Die begin (Genesis 1-50)

Jy kan elke dag se stukkie hieronder op jou foon of rekenaar deurwerk, of jy kan die hele bundel se PDF aflaai en dit uitdruk en daarmee werk: Bundel A in PDF

WEEK 01: DIE SKEPPING EN SONDEVAL (Gen 1-3).
Groep ontdekkingsbybelstudie vir die week (Gen 1-3)
Dag 1: God die almagtige Skepper (Gen 1:1-25).
Dag 2: Die beeld van God (Gen 1:26-27).
Dag 3: Die vooorsienigheid van God (Gen 1:28-2:3).
Dag 4: Sondeval (Gen 3:1-19).
Dag 5: Die werkverbond (Gen 3).

WEEK 02: ABEL TOT DIE TORING VAN BABEL (GEN 4-11).
Groep ontdekkings Bybelstudie: Abel tot die toring van Babel (Gen 4-11).
Dag 1: Die Boom van die lewe (Gen 3:16-24, 4:1-15 en 4:25-26)
Dag 2: Ek kom straf: bekeer jou! (Gen 6).
Dag 3: Verdelg en skoon gewas (Gen 7:1-8:19).
Dag 4: God se belofte (Gen 8:20-9:29)
Dag 5: Die sonde kring net nog weier uit (Gen 11)

WEEK 03: ABRAHAM (Gen 12-18).
Groep ontdekkings Bybelstudie: Abraham (Gen 12-18).
Dag 1: Abram: roeping en gehoorsaamheid (Gen 12).
Dag 2: Abram glo God se beloftes (Genesis 15:1-8).
Dag 3: Die genade verbond (Genesis 15:7-21 en 17:1-8).
Dag 4: Die teken van die verbond (Genesis 17:9-16).
Dag 5: Lewenskeuses (Genesis 13:5-18).

WEEK 04: ISAK (GEN 18-24).
Groep ontdekkings Bybelstudie: Isak (Gen 18-24).
Dag 1: Die onmoontlike kan (Gen 17:16-18:15).
Dag 2: Sodom en Gomorra (Gen 18:16-33).
Dag 3: God voorsien die weg tot verlossing aan die wat glo (Gen 22).
Dag 4: Vervulling van beloftes (Gen 21:1-7 en Gen 23).
Dag 5: Die getroue slaaf (Gen 24:1-27).

WEEK 05: JAKOB (GEN 25-36).
Groep ontdekkings Bybelstudie (Gen 25, Ef 1:13-14).
Dag 1: God kies wie Hy wil (Gen 25:19-27).
Dag 2: Jakob, die bedrieër (Gen 25:24-27:46).
Dag 3: Lea, Dina en Tamar (Gen 29, 34, 38).
Dag 4: Uit jaloesie bou God ‘n volk (Gen 28-29).
Dag 5: ‘n Nuwe naam vir Jakob en die volk (Gen 32).

WEEK 06: JOSEF (GEN 37-50).
Groep ontdekkings Bybelstudie: (Ps 105:16-24, Hand 7:9-19, I Pet 1:3-12).
Dag 1: Josef, die seun (Gen 37).
Dag 2: Josef, die slaaf (Gen 39).
Dag 3: Josef, die tronkvoël (Gen 39:19-41:56).
Dag 4: Josef, die koning (Gen 41-45).
Dag 5: Jakob seën sy seuns (Gen 49).