26 BUNDELS

Hier is 26 bundels vol gedigte wat feitlik almal berymings van Bybel gedeeltes is. Die Bybelteks word aangedui by elke gedig – die beste manier is om die gedeelte eers in die Bybel deur te lees en dan die gedig as opsomming te gebruik.

Hierdie blog het aanvanklik begin as uitsluitlik gedigte.  Gedurende die Covid-19 inperkings het die behoefte ontstaan om videos te maak. Daar is nou videos oor die boeke Johannes, I Petrus en Jesaja.

Die oorgangs tydperk

VERTROUE: DIE OORGANG VAN RIGTERS NA KONINGS

GEHOORSAAMHEID: DIE EERSTE KONING: SAUL

GOD SE EER: SAUL VS. DAWID

Dawid, die tweede koning.

DAWID, DIE MAN VAN GOD

DAWID, DIE SONDAAR

ABSALOM SE OPSTAND

DAWID SE EINDE: AAN GOD DIE EER


Salomo, die derde koning.

SALOMO – GOD VUL DIE TEMPEL MET SY TEENWOORDIGHEID

SALOMO SE SONDE

Jesaja, dag 1: EK IS, jy is en tog… Jesaja dag 2: Vrygekoopte, keer terug en leef só dat die nasies na die HERE se huis toe wil stroom Jesaja, dag 3: Ruil wat jy het vir vlermuise? Jesaja, dag 4:  Pragtig en luisterryk in die HERE se teenwoordigheid Jesaja, dag 5: Die HERE se lied oor Sy wingerd

II Kron 26 as opsomming vir Jes 1-5 en inleiding vir Jes 6-12

Jesaja, dag 6: Drie maal heilig, wee my… Jesaja, dag 7: Jesaja se roeping Jesaja, dag 8: God is met jou: Vetrou en bly behou Jesaja, dag 9: Op daardie dag: Oorvloei deur Assirië, maar God is met ons! Jesaja, dag 10: Eerbiedig (vrees) Christus as Here in julle harte Jesaja, dag 11: Vreugde: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors  Jesaja, dag 12: Ondanks dit alles het sy toorn nie bedaar nie, en bly sy hand steeds uitgestrek. Jesaja, dag 13: Die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die HERE Jesaja, dag 14: Verlos, so vertel aan alle nasies! Jesaja, dag 15: Die soewereine Regter en Verlosser stuur die geskiedenis na Sy doel toe Jesaja, dag 16: Glo en ontvang seën in donker tye, want die soewereine Regter en Verlosser heers Jesaja, dag 17: Die Here straf die bose en oes ‘n oorblyfsel wat in vreugde Hom aanbid en vereer Jesaja, dag 18: Ek prys U want ek vertrou U sal die dood verswelg en my laat ingaan vir ‘n feesmaal Jesaja, dag 19: U gevierde Naam, het Uself verheerlik… U volk sal in aanbidding voor U buig Jesaja, dag 20: Oorsig Jesaja 1-27 Jesaja, dag 21: Ek lê ‘n fondamentklip in Sion: Vertrou en ontvang ‘n sierlike kroon, anders wee jou… Jesaja, dag 22: Op daardie dag sal hulle My Woorde hoor en My dade sien en hulle sal My Naam heilig Jesaja, dag 23: In bekering en rustigheid lê julle redding, want julle eie oë sal julle Groot Leermeester sien en hoor: Hier is die pad! Jesaja, dag 24: Hoor die Here se majestueuse stem: Vreugde vir jou – want Ek genees. Sonder My, moet jy vuur en swawel vrees. Jesaja, dag 25 Jesaja, dag 26 Jesaja, dag 27 Jesaja, dag 28 Jesaja, dag 29 Jesaja, dag 30 Jesaja, dag 31 Jesaja, dag 32 Jesaja, dag 33 Jesaja, dag 34 Jesaja, dag 35 Jesaja, dag 36 Jesaja, dag 37 Jesaja, dag 38 Jesaja, dag 39 Jesaja, dag 40 Jesaja, dag 41 Jesaja, dag 42 Jesaja, dag 43 Jesaja, dag 44 Jesaja, dag 45 Jesaja, dag 46 Jesaja, dag 47 Jesaja, dag 48 Jesaja, dag 49 Jesaja, dag 50 Jesaja, dag 51 Jesaja, dag 52 Jesaja, dag 53 Jesaja, dag 54 Jesaja, dag 55 Jesaja, dag 56 Jesaja, dag 57 Jesaja, dag 58 Jesaja, dag 59 Jesaja, dag 60 Jesaja, dag 61 Jesaja, dag 62 Jesaja, dag 63 Jesaja, dag 64 Jesaja, dag 65 Jesaja, dag 66

Jesaja voor ballingskap

Jesaja, dag 1: EK IS, jy is en tog… Jesaja dag 2: Vrygekoopte, keer terug en leef só dat die nasies na die HERE se huis toe wil stroom Jesaja, dag 3: Ruil wat jy het vir vlermuise? Jesaja, dag 4:  Pragtig en luisterryk in die HERE se teenwoordigheid Jesaja, dag 5: Die HERE se lied oor Sy wingerd

Jesaja, dag 6: Drie maal heilig, wee my… Jesaja, dag 7: Jesaja se roeping Jesaja, dag 8: God is met jou: Vetrou en bly behou Jesaja, dag 9: Op daardie dag: Oorvloei deur Assirië, maar God is met ons! Jesaja, dag 10: Eerbiedig (vrees) Christus as Here in julle harte Jesaja, dag 11: Aan die volk wat in duisternis ronddwaal, het ‘n groot Lig verskyn Jesaja, dag 12 Jesaja, dag 13 Jesaja, dag 14 Jesaja, dag 15 Jesaja, dag 16 Jesaja, dag 17 Jesaja, dag 18 Jesaja, dag 19 Jesaja, dag 20 Jesaja, dag 21 Jesaja, dag 22 Jesaja, dag 23 Jesaja, dag 24 Jesaja, dag 25 Jesaja, dag 26 Jesaja, dag 27 Jesaja, dag 28 Jesaja, dag 29 Jesaja, dag 30 Jesaja, dag 31 Jesaja, dag 32 Jesaja, dag 33 Jesaja, dag 34 Jesaja, dag 35 Jesaja, dag 36 Jesaja, dag 37 Jesaja, dag 38 Jesaja, dag 39

JESAJA NA DIE VAL VAN JERUSALEM (JES 40-66). Die uitkoms is hier (Jes 40)! Die hofsaak Knegliedere Die ewige verbond Die Dokters voorskrif Straf en seën: Gaan jy lag of ween?

Jesaja, dag 40 Jesaja, dag 41 Jesaja, dag 42 Jesaja, dag 43 Jesaja, dag 44 Jesaja, dag 45 Jesaja, dag 46 Jesaja, dag 47 Jesaja, dag 48 Jesaja, dag 49 Jesaja, dag 50 Jesaja, dag 51 Jesaja, dag 52 Jesaja, dag 53 Jesaja, dag 54 Jesaja, dag 55 Jesaja, dag 56 Jesaja, dag 57 Jesaja, dag 58 Jesaja, dag 59 Jesaja, dag 60 Jesaja, dag 61 Jesaja, dag 62 Jesaja, dag 63 Jesaja, dag 64 Jesaja, dag 65 Jesaja, dag 66

Miga

Sefanja

JESUS SE GEBOORTE (MAT 1-2, MARK 1, LUK 1-3, JOH 1)

JESUS, DIE KONING, IS HIER. (MATTEUS) Vervul Skatte in die hemel

JESUS, DIE DIENAAR. (MARKUS) Die doop Wonderwerke

JESUS, SEUN VAN DIE MENS. (LUKAS) Die goeie nuus!

JESUS, SEUN VAN GOD. (JOHANNES)

VIDEOS:

Hierdie is 21 video’s wat in die eerste 21 dae van die Covid-19 inperkings gemaak is om deur die 21 hoofstukke van die Johannes Evangelie te werk. Dit was my eerste pogings om video’s te maak, so die klank was aanvanklik ‘n uitdaging en ek het ook verkoue simptome gehad vir die eertse helfte daarvan, maar deur my swakheid wys God se grootheid – dit was vir my baie geloofsverreikend.

Dag 1: Die Woord: God se finale en beslissende boodskap

Dag 2: Die Woord is by God en self God en vir ons die Lig

Dag 3: Weergebore: Kyk en glo!

Dag 4: Lewende water

Dag 5: Die magtige stem van Jesus Christus

Dag 6: Die Brood van die lewe

Dag 7: Strome lewende water sal uit joú binneste vloei

Dag 8: In die Woord, vry om dissipel te wees

Dag 9: Sien & blind: Oorsaak of doel?

Dag 10: God se doel

Dag 11: Die doel van God se liefde

Dag 12 Die doel van Jesus se sterwe

Dag 13: Vir hoë diens, buig neer

Dag 14: Julle moet nie ontsteld wees nie. 

Dag 15: Bly in My en dra vrugte vir volkome blydskap!

Dag 16: Niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie

Dag 17: Die Hoëpriesterlike gebed

Dag 18: Kom vorentoe!

Dag 19: Daar is die Lam van God!

Dag 20: Vrede, krag en rede

Dag 21: Verheerlik tot die dood toe

GEDIGTE:

Die Woord Ek glo dis so Water in wyn Die tempelsweep Wedergebore, nie verlore God se liefde deur Sy Seun Die Samaritaanse vrou Genesing van die seun Genesing op die Sabbat Ek is: Brood en water ‘n Mandjie net vir jou (Joh 6) Jou eie eer? Ek is: Blindheid en Lig Ek is: Die Herder en die Ingang Ek is: Die opstanding en die lewe Ek is: Die weg, die waarheid en die lewe Ek is: Die Wingerdstok Sewe keer “Ek is”

JESUS, JOU KRAG VIR LAM KNIEË. (HEBREËRS) Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs)

JESUS CHRISTUS: GOD SE VOLMAAKTE KOMMUNIKASIE MET ONS. (HEB 1:1-4:13) God praat met jóú Gryp die boodskap vas Glo jy deel in die heerlikheid daarbo! Luister vandag nog!

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE ROLMODEL (HEB 10:32-12:13). Geloof in wat God beloof Die lewenswedloop Sinai en Sion My erediens