Hier is 26 bundels vol gedigte wat feitlik almal berymings van Bybel gedeeltes is. Die Bybelteks word aangedui by elke gedig – die beste manier is om die gedeelte eers in die Bybel deur te lees en dan die gedig as opsomming te gebruik.

Hierdie blog het aanvanklik begin as uitsluitlik gedigte.  Gedurende die Covid-19 inperkings het die behoefte ontstaan om videos te maak. Na die geweldige goeie ontvangs van die 21 videos oor die Johannes Evangelie, het ek begin om die gedigte en videos saam as bedienings hulpmiddel te gebruik. Die Here het my gelei om by Bundel I en W daarmee te begin, so as jy van die videos wil kyk, gaan kyk daar. As jy die videos oor die Johannes evangelie wil kyk volg die koppeling: https://totueer.blog/21-dae/

Die oorgangs tydperk

VERTROUE: DIE OORGANG VAN RIGTERS NA KONINGS

GEHOORSAAMHEID: DIE EERSTE KONING: SAUL

GOD SE EER: SAUL VS. DAWID

Dawid, die tweede koning.

DAWID, DIE MAN VAN GOD


DAWID, DIE SONDAAR


ABSALOM SE OPSTAND

DAWID SE EINDE: AAN GOD DIE EER


Salomo, die derde koning.

SALOMO – GOD VUL DIE TEMPEL MET SY TEENWOORDIGHEID

SALOMO SE SONDE

JESUS, JOU KRAG VIR LAM KNIEË. (HEBREËRS)
Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs)

JESUS CHRISTUS: GOD SE VOLMAAKTE KOMMUNIKASIE MET ONS. (HEB 1:1-4:13)
God praat met jóú
Gryp die boodskap vas
Glo jy deel in die heerlikheid daarbo!
Luister vandag nog!

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE ROLMODEL (HEB 10:32-12:13).
Geloof in wat God beloof
Die lewenswedloop
Sinai en Sion
My erediens