Hier is 26 bundels vol gedigte wat feitlik almal berymings van Bybel gedeeltes is. Die Bybelteks word aangedui by elke gedig – die beste manier is om die gedeelte eers in die Bybel deur te lees en dan die gedig as opsomming te gebruik.

Hierdie blog het aanvanklik begin as uitsluitlik gedigte.  Gedurende die Covid-19 inperkings het die behoefte ontstaan om videos te maak. Na die geweldige goeie ontvangs van die 21 videos oor die Johannes Evangelie, het ek begin om die gedigte en videos saam as bedienings hulpmiddel te gebruik. Die Here het my gelei om by Bundel I en W daarmee te begin, so as jy van die videos wil kyk, gaan kyk daar. As jy die videos oor die Johannes evangelie wil kyk volg die koppeling: https://totueer.blog/21-dae/

Die oorgangs tydperk

VERTROUE: DIE OORGANG VAN RIGTERS NA KONINGS

GEHOORSAAMHEID: DIE EERSTE KONING: SAUL

GOD SE EER: SAUL VS. DAWID

Dawid, die tweede koning.

DAWID, DIE MAN VAN GOD


DAWID, DIE SONDAAR


ABSALOM SE OPSTAND

DAWID SE EINDE: AAN GOD DIE EER


Salomo, die derde koning.

SALOMO – GOD VUL DIE TEMPEL MET SY TEENWOORDIGHEID

SALOMO SE SONDE

Jesaja, dag 1: EK IS, jy is en tog…
Jesaja, dag 2
Jesaja, dag 3
Jesaja, dag 4
Jesaja, dag 5
Jesaja, dag 6
Jesaja, dag 7
Jesaja, dag 8
Jesaja, dag 9
Jesaja, dag 10
Jesaja, dag 11
Jesaja, dag 12
Jesaja, dag 13
Jesaja, dag 14
Jesaja, dag 15
Jesaja, dag 16
Jesaja, dag 17
Jesaja, dag 18
Jesaja, dag 19
Jesaja, dag 20
Jesaja, dag 21
Jesaja, dag 22
Jesaja, dag 23
Jesaja, dag 24
Jesaja, dag 25
Jesaja, dag 26
Jesaja, dag 27
Jesaja, dag 28
Jesaja, dag 29
Jesaja, dag 30
Jesaja, dag 31
Jesaja, dag 32
Jesaja, dag 33
Jesaja, dag 34
Jesaja, dag 35
Jesaja, dag 36
Jesaja, dag 37
Jesaja, dag 38
Jesaja, dag 39
Jesaja, dag 40
Jesaja, dag 41
Jesaja, dag 42
Jesaja, dag 43
Jesaja, dag 44
Jesaja, dag 45
Jesaja, dag 46
Jesaja, dag 47
Jesaja, dag 48
Jesaja, dag 49
Jesaja, dag 50
Jesaja, dag 51
Jesaja, dag 52
Jesaja, dag 53
Jesaja, dag 54
Jesaja, dag 55
Jesaja, dag 56
Jesaja, dag 57
Jesaja, dag 58
Jesaja, dag 59
Jesaja, dag 60
Jesaja, dag 61
Jesaja, dag 62
Jesaja, dag 63
Jesaja, dag 64
Jesaja, dag 65
Jesaja, dag 66

Jesaja voor ballingskap

Miga

Sefanja

JESUS, JOU KRAG VIR LAM KNIEË. (HEBREËRS)
Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs)

JESUS CHRISTUS: GOD SE VOLMAAKTE KOMMUNIKASIE MET ONS. (HEB 1:1-4:13)
God praat met jóú
Gryp die boodskap vas
Glo jy deel in die heerlikheid daarbo!
Luister vandag nog!

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE ROLMODEL (HEB 10:32-12:13).
Geloof in wat God beloof
Die lewenswedloop
Sinai en Sion
My erediens