Bybelstudie: Bundel 18, Lesing 03, Job 6-8

with No Comments

Lees Job 6-8. Laat die vrae hieronder jou help om die gedeelte te oordink en om jou gebed te rig.

 1. Hoe beklemtoon die skrifgedeelte die allesomvattende heerlikheid van God?
  1. Wat leer jy van die God se oordeel en straf in Job 6:4, Deut 32:42?
  2. Tot watter gevolgtrekking bring dit vir Job (Job 7:17-21)?
  3. Tot watter verkeerde gevolgtrekking kom Bildad (Job 8:3-4, 8:20)?
  4. Wat se perspektief kry ons van Ef 1:3-6?
 2. Was daar ‘n skakel na Christus, die gekruisigde en sy reddende werk? Of kan jy kruisverwysings met betrekking tot Christus, die gekruisigde, vind wat die inhoud van die die gedeelte sou verlig?
  1. Wat is Bildad se basis van waarheid (Job 8:8)?
  2. Wat se perspektief kry ons van Ef 1:7- en Ef 2:1-5?
 1. Watter inspirasie het hierdie teksgedeelte wat sal lei tot Gees beheerde gehoorsaamheid van geloof en ‘n lewe van liefde en heiligheid, wat gewortel is in die kruis van Christus en sal lei en tot eer van God?
  1. Wat was Job se wens, selfs in dood (Job 6:10)?
  2. In Job se stryd vir antwoorde. Met wie praat hy en waar soek hy sy antwoorde (Job 7:17-19, Ef 2:12-13)?
  3. Wat se perspektief kry ons van Ef 1:18-21, Ef 2:8-10?

Leave a Reply