Bybelstudie: Bundel 18, Lesing 02, Job 3-5

with No Comments

Lees Job 3-5. Laat die vrae hieronder jou help om die gedeelte te oordink en om jou gebed te rig.

 1. Hoe beklemtoon die skrifgedeelte die allesomvattende heerlikheid van God?
  1. Alhoewel Job sy geboortedag vervloek het, het hy ooit God vervloek?
  2. Wat was die eerste reaksie oor die geboortedag van Chrstus (Luk 2:13-14)?
  3. Alhoewel Elifas dit verkeerd toepas, wat leer ons van die heerlikheid van God in Job 5:9-15 and Job 5:18-25?
  4. Hoe bevestig Ps 65:9-10, I Sam 2:6-8, Ps 33:10, I Kor 3:19, Deut 28:29 en Ps 35:10 dit?
 1. Was daar ‘n skakel na Christus, die gekruisigde en sy reddende werk? Of kan jy kruisverwysings met betrekking tot Christus, die gekruisigde, vind wat die inhoud van die die gedeelte sou verlig?
  1. Watter geboortedag was eerder ‘n seën as ‘n vloek alhoewel dit ook tot lyding en swaarkry gelei het (Luk 2:11-12)?
 1. Watter inspirasie het hierdie teksgedeelte wat sal lei tot Gees beheerde gehoorsaamheid van geloof en ‘n lewe van liefde en heiligheid, wat gewortel is in die kruis van Christus en sal lei en tot eer van God?
  1. As jy as Christen ook soos Job voel om jou geboortedag te vervloek, wat is die begin van ‘n lewe van gehoorsaamheid in jou omstandighede (Joh 3:3)?
  2. Is Elifas se advies Gees beheerd en is dit gewortel in die komende Messias tot eer van God (Job 4:7-8)?

Leave a Reply