Bybelstudie: Bundel 18, Lesing 01, Job 1-2

with No Comments

Job se rykdom en teenspoed

Lees Job 1-2. Laat die vrae hieronder jou help om die gedeelte te oordink en om jou gebed te rig.

 1. Hoe beklemtoon die skrifgedeelte die allesomvattende heerlikheid van God?
  1. Wat was Job se uitkyk oor die eer van God (Job 1:1, Job 1:5)?
  2. Het God vreugde daarin gevind dat Job tot Sy eer geleef het (Job 1:8)?
  3. Wat was Job se uitkyk oor die eer van God na die eerste siklus van teenspoed (Job 1:21b, I Tes 5:18)?
  4. Wat het Job se vrou gesê oor die eer van God en hoe het Job geregeer (Job 1:9-10)?
 1. Was daar ‘n skakel na Christus, die gekruisigde en sy reddende werk? Of kan jy kruisverwysings met betrekking tot Christus, die gekruisigde, vind wat die inhoud van die die gedeelte sou verlig?
  1. Kon Job se vroom lewe (Job 1:1, Job 23:11-12) vir hom tot geregtigheid voor God gereken word? (Eseg 14:14, Kol 2:9-10, Job 9:20)?
  2. Hoe het swaarkry en lyding die bron van ewige saligheid geword (Heb 5:7-9, Mat 26:38-42)?
 1. Watter inspirasie het hierdie teksgedeelte wat sal lei tot Gees beheerde gehoorsaamheid van geloof en ‘n lewe van liefde en heiligheid, wat gewortel is in die kruis van Christus en sal lei en tot eer van God?
  1. Wat het Job se lewe gewys voor al sy probleme begin het (Job 1:1. II Kor 7:1, Job 29:4-8, Job 29:13-17)?
  2. Wat was die Satan se doel met sy versoek aan God (Job 1:10-11, 2:4-5)?
  3. Het Job se Gees beheerde gehoorsaamheid verander na die eerste reeks ongelukke (Job 1:22, Job 2:3)?
  4. Hoe koppel ‘n lewe van gehoorsaamheid aan geloof (Heb 11:26)?

Leave a Reply