Bybelstudie, Lesing 02: Otniël en Ehud (Rig 3).

with No Comments

Bybelstudie

Lees Rigters 3. Laat die vrae hieronder jou help om die gedeelte te oordink en om jou gebed te rig.

 1. Hoe beklemtoon die skrifgedeelte die allesomvattende heerlikheid van God?
  1. Otniël beteken “krag van God”. Wat leer ander dele in die Bybel hieroor? (Ps 20:7, Ps 78:42, Ef 1:18-19, II Pet 1:3, Ef 3:16,20).
  2. Waar het Ehud omgedraai (Rig 3:19)? Waaraan moes die klippe by Gilgal die volk herinner (Jos 4:20-24)?
  3. Wie het die oorwinnings behaal (Rig 3:10, 28)?
 2. Was daar ‘n skakel na Christus, die gekruisigde en sy reddende werk? Of kan jy kruisverwysings met betrekking tot Christus, die gekruisigde, vind wat die inhoud van die die gedeelte sou verlig?
  1. Waaruit kom ons Rigter ons bevry (Heb 2:14-15, Kol 2:15)?
 3. Watter inspirasie het hierdie teksgedeelte wat sal lei tot Gees beheerde gehoorsaamheid van geloof en ‘n lewe van liefde en heiligheid, wat gewortel is in die kruis van Christus en sal lei en tot eer van God?
  1. Waartoe het die aanvanklike ongehoorsaamheid om nie die heidennasies uit te roei nie, gelei (Rig 3:5-7, 12)?
  2. Wat doen die volk toe dit nou regtig swaar gaan en hoe reageer die Here (Rig 3:9,15)? Wat se belofte is daar vir ons as ons ons sonde bely (I Joh 1:9)?
  3. Waar het die rigters hulle leiding vandaan gekry (Rig 3:10, Rig 11:29; 13:25; 14:6,19; 15:14)? Geld dit ook vir ons (I Joh 2:27)?
  4. Waarmee moet ons ons bewapen vir die bevrydingsstryd (Rig 3:16, Heb 4:12, Ef 6:17)?

Leave a Reply