Bybelstudie, Lesing 01: Die siklus (Rig 1-2).

with No Comments

Lees Rigters 1-2. Laat die vrae hieronder jou help om die gedeelte te oordink en om jou gebed te rig.

 1. Hoe beklemtoon die skrifgedeelte die allesomvattende heerlikheid van God?
  1. Hoe beantwoord God die volk se gebed in Rig 1:1-4?
  2. Hoekom moes die volk in gehoorsaamheid tot God se eer leef (Rig 2:1)?
  3. Wat was die gevolg as die volk nie meer tot God se eer geleef het nie (Rig 2:14-14)?
 1. Was daar ‘n skakel na Christus, die gekruisigde en sy reddende werk? Of kan jy kruisverwysings met betrekking tot Christus, die gekruisigde, vind wat die inhoud van die die gedeelte sou verlig?
  1. Na wie verwys die Engel van die Here in Rig 2:1,4 (Gen 16:9, 22:11, 31:11-31, 48:16, Eks 3:2,6, 14:19, Num 22:22, Rig 6:11, 13:3, Jes 63:9, Sag 1:12,12:8)?
  2. Wat het gebeur in die siklus van omgang met die heidense volke, verval en afgodery, oordeel en swaarkry as die volk tot inkeer kom en sondebelydenis doen (Rig 2:16-18, Ps 106:43-54)?
 1. Watter inspirasie het hierdie teksgedeelte wat sal lei tot Gees beheerde gehoorsaamheid van geloof en ‘n lewe van liefde en heiligheid, wat gewortel is in die kruis van Christus en sal lei en tot eer van God?
  1. Wat se insiprasie kry jy uit die lewe van Kaleb vs. al die halwe pogings van inname in die res van hoofstuk 1 (Rig 1:20, Num 13:26-33, Jos 14:10-13, Jos 14:15, Jos 20:2,3,7)?
  2. Waar is jy in die siklus van omgang met die verkeerde mense, verval en afgodery, oordeel en swaarkry en sondebelydenis?

Leave a Reply