Skepper Heer, alle eer

with No Comments

In die begin het net God nog geleef –
die hemel en die aarde is geskep deur Hom. (Gen 1:1)
Alles het deur Sy Seun tot stand gekom (Joh 1:2)
en die Gees het oor die waters gesweef. (Gen 1:2)

Toe het God gespreek:
“Laat daar lig wees!”
En dag het gebreek. (Gen 1:3)

Toe het God gebulder:
“Laat daar gewelf wees!”
En die hemel is geskilder. (Gen 1:6-7)

Toe het God gepraat:
“Skei water en grond.”
En aarde en see gelaat. (Gen 1:9-10)

Toe het God gemaan:
“Laat daar ligte wees!”
En son het opgegaan. (Gen 1:14-15)

Toe het God gesê:
“Gee visse en voëls.”
En eiers is gelê. (Gen 1:20-21)

Toe het God beveel:
“Skep diere en mens.”
En lam en leeu speel. (Gen 1:24-26)

God verkondig ‘n dag van rus:
“Dit is dag sewe.”
Skepper Heer, alle eer, beslis! (Gen 2:1-3, Ps 19:2)

Leave a Reply