God, die almagtige Skepper (Gen 1:1-2:4)

with No Comments

Bybelstudie
Lees Genesis 1:1-2:4. Laat die vrae hieronder jou help om die gedeelte te oordink en om jou gebed te rig.

 1. Hoe beklemtoon die skepping die allesomvattende heerlikheid van God?
  a. Hoe het God geskep (Gen 1:3,6,9,11,14,20,24,26)?
  b. Waarvan getuig die skepping (Ps 19:2, lees ook die 1953 vertaling)?
 2. Watter rol speel Christus, die gekruisigde in die skeppings gebeure?
  a. Wie het die aarde geskep (Gen 1:1-3, Joh 1:2-3, Kol 1:15-17 en Heb 1:1-2)?
  b. Waarvoor is alles geskep (Kol 1:16 se laaste deel)?
 3. Hoe lei hierdie teks jou tot Gees beheerde gehoorsaamheid van jou geloof en ‘n lewe van liefde en heiligheid, wat gewortel is in die kruis van Christus en sal lei en tot eer van God?
  a. Gebruik die volgende kruisverwysings om jou antwoord aan te vul: Jes 44:24-25; Jer 32:27; Eseg 36:23-27

Leave a Reply